BHXH Việt Nam đẩy mạnh cải cách hành chính trong dịch Covid-19

BHXH Việt Nam đẩy mạnh cải cách hành chính trong dịch Covid-19

(ĐCSVN) - Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh vừa ký ban hành Chỉ thị số 2165/CT-BHXH về việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), công tác phối hợp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới của ngành BHXH Việt Nam.
BHXH tỉnh Bắc Kạn đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng VssID-BHXH
BHXH tỉnh Bắc Kạn đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng VssID-BHXH
(ĐCSVN) - Theo số liệu thống kê của BHXH tỉnh Bắc Kạn, tính đến ngày 10/07/2021, toàn tỉnh Bắc Kạn đã tiếp nhận gần 29.500 tài khoản đăng ký giao dịch...
Bạc Liêu Triển khai nhiều giải pháp để cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID hiệu quả
Bạc Liêu: Triển khai nhiều giải pháp để cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID hiệu quả
(ĐCSVN) - Tại buổi sinh hoạt đầu tuần, BHXH tỉnh đã tổ chức Hôi nghị triển khai cài đăt ứng dụng VssID cho toàn thể cán bô, viên...
Làm rõ những kết quả lần đầu tiên đạt được trong quá trình tổ chức bầu cử
Làm rõ những kết quả lần đầu tiên đạt được trong quá trình tổ chức bầu cử
(ĐCSVN) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu Hội đồng bầu cử quốc gia tiếp tục hoàn thiện Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu...