(ĐCSVN) - Chiều ngày 3/2, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2015. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Quyền Vụ trưởng Đỗ Xuân Lân cho biết, nhìn chung, trong năm 2014, công tác của Vụ đã có chuyển biến tích cực so với năm 2013; các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi của Vụ được triển khai đồng bộ, toàn diện, mang lại hiệu quả thiết thực. Thể chế, chính sách về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở về cơ bản được hoàn thiện; tổ chức bộ máy, cán bộ của Vụ được củng cố, kiện toàn, chất lượng từng bước được nâng lên. Hoạt động của Vụ từng bước đi vào nề nếp, chú trọng hơn đến công tác quản lý nhà nước, gắn với triển khai thi hành Luật PBGDPL, Luật Hòa giải ở cơ sở và chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng.

 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
 (Ảnh: TH).


Kết quả năm 2014, theo ước tính, các Bộ, ngành, địa phương tổ chức 1.038.097 cuộc tuyên truyền pháp luật, tăng mạnh so với năm 2013 (tăng 275.824 cuộc, tương ứng tăng 36,18%) cho 79.597.213 lượt người (tăng 4.836.337 lượt so với năm 2013); phát hành miễn phí 50.875.064 tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật (tăng 11.460.886 tài liệu, tương ứng tăng 29% so với năm 2013), qua đó góp phần tác động tích cực đến ý thức pháp luật của người dân, tổ chức.

Tuy nhiên, việc triển khai một số đề án về PBGDPL còn chậm so với yêu cầu; việc xã hội hóa hoạt động PBGDPL chưa được nghiên cứu triển khai rộng rãi; việc đổi mới các phương thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật còn chậm...

Trong năm 2015, Vụ tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ lớn ở các lĩnh vực như xây dựng văn bản, đề án; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; xây dựng, thực hiện hướng ước, quy ước.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Hà Hùng Cường ghi nhận những kết quả của Vụ đã đạt được trong năm qua, đồng thời khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm của Vụ PBGDPL góp phần quan trọng đưa pháp luật vào cuộc sống. Bộ trưởng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Vụ cần xác định được đúng những nhiệm vụ phải làm, cần làm với tư cách là đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Tư pháp trong các lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, tránh sa đà vào giải quyết sự vụ, hoặc làm thay nhiệm vụ của cơ quan khác. Đồng thời, thực hiện tốt cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp năm 2013” tại trung ương và địa phương; nghiên cứu thí điểm tiếp cận pháp luật tại cơ sở; kiện toàn sắp xếp nguồn nhân lực; sớm kiện toàn đội ngũ cán bộ của phòng, tăng cường đào tạo bồi dưỡng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới công tác thi đua khen thưởng.../.