leftcenterrightdel
Người dân đến giao dịch tại bộ phận Một cửa UBND quận Tây Hồ

Thành ủy Hà Nội vừa tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU, ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Theo đó, thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, tháng 5/2019, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo thí điểm kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn 05 quận, huyện, gồm: Long Biên, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Gia Lâm, Chương Mỹ. Trên cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Đề án số 21-ĐA/TU để triển khai thực hiện trên địa bàn toàn Thành phố Hà Nội.

Việc thực hiện Đề án 21 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là thực hiện đồng thời với việc sắp xếp các thôn, tổ dân phố và các xã, phường, thị trấn, giảm từ 584 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 579 (giảm 3 xã, 2 phường); giảm từ 7.968 thôn, tổ dân phố xuống còn 5.369 thôn, tổ dân phố (giảm 2.599 thôn, tổ dân phố). Đặc biệt, Đề án 21 cũng được thực hiện trước thềm đại hội đảng các cấp và toàn Thành phố đang tập trung phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Song với sự chỉ đạo thận trọng, bài bản, có lộ trình; chú trọng, làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở, đặc biệt là sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân, việc thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy đã đạt được những kết quả tích cực. Tổng số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trước khi thực hiện Đề án 21 của Ban thường vụ Thành ủy, các nghị quyết của HĐND Thành phố là 32.933 người, đến nay, giảm còn 18.350 người (giảm 44,2%).

Sau khi thực hiện Đề án 21, tình hình cơ sở ổn định và không phát sinh phức tạp, đơn thư khiếu nại tố cáo. Các chức danh không chuyên trách vẫn được bố trí đầy đủ và đều có người đảm nhiệm bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả. Các hoạt động ở cơ sở ít xáo trộn; tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị cơ sở tinh gọn hơn, chất lượng hoạt động được nâng lên một bước,… Đặc biệt là người được bố trí kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách có thu nhập tăng và có trách nhiệm hơn trong công việc được giao.

Báo cáo của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cũng chỉ ra một số điểm còn hạn chế, tồn tại, như còn 22 xã, 30 thôn, 19 tổ dân phố chưa thực hiện xong Đề án 21; việc bố trí kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách tại một số xã, thôn còn gặp khó khăn, có nơi phát sinh vướng mắc, bất cập; một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức đến việc củng cố hệ thống chính trị cơ sở sau khi thực hiện Đề án 21…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đánh giá, thông qua việc thực hiện Đề án 21, bài học kinh nghiệm rút ra là, mặc dù việc khó, việc lớn, nhưng với quyết tâm chính trị cao, sự lãnh đạo bài bản, đồng bộ, khoa học; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì sẽ làm được. Cho rằng cần phải tiếp tục thực hiện Đề án 21, song Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cũng lưu ý trong quá trình triển khai, trên bình diện chung của Thành phố nhưng cần gắn với đặc điểm, đặc thù của từng địa phương; phát huy tính tự chủ, tự quản của cộng đồng dân cư, nhất là trong bối cảnh Thành phố đang triển khai Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng CNTT trên tất cả các lĩnh vực. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cũng cho rằng, thông qua việc thực hiện Đề án 21 đặt ra vấn đề tuyển dụng, đưa cán bộ trẻ về cấp xã để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, biểu dương sự chỉ đạo quyết liệt, sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành trong thực hiện Đề án 21 của Ban Thường vụ Thành ủy. “Kết quả này đã góp phần chung vào việc thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương về sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả trên địa bàn Thành phố”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá.

Chỉ đạo nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các quận, huyện, thị xã khẩn trương thực hiện, hoàn thành Đề án 21 tại 22 xã; 49 thôn, tổ dân phố chưa thực hiện xong Đề án. Trong quá trình đó, cần quan tâm đến những nơi khó khăn như các khu chung cư mới, vùng dân tộc thiểu số, tôn giáo, những nơi đông dân cư...

Đồng chí yêu cầu, sau hội nghị, Ban Tổ chức Thành ủy cần đánh giá, nghiên cứu một mô hình tổng thể, một bộ khung về hệ thống chính trị ở cơ sở, đảm bảo đồng bộ, khoa học. Cùng với đó, phối hợp với Sở Nội vụ, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ sau sắp xếp; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện về tiêu chuẩn, chế độ, chính sách để đội ngũ cán bộ sau sắp xếp yên tâm công tác.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cũng lưu ý trong quá trình triển khai Đề án 21, cần tiếp tục quan tâm đến công tác tuyên truyền, định hướng và tạo đồng thuận. Đặc biệt, tăng cường kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để sau sắp xếp nhưng không làm mất đi quyền tự chủ, tự quản của người dân ở cơ sở.

Trước mắt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các địa phương, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

PV