(ĐCSVN)Trong năm 2015, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với một số Bộ liên quan, UBND một số tỉnh tổ chức kiểm tra liên ngành theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất về tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại 4 địa phương: Hà Nội, Quảng Ninh, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là nội dung của Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vừa được Bộ Tư pháp ban hành.

Mục đích của việc ban hành Kế hoạch nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, từ đó có cơ sở thực tiễn để kiến nghị các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực này.

Theo đó, phạm vi hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Kế hoạch này gồm các nội dung được điều chỉnh bởi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, cụ thể là: Bộ luật Dân sự năm 2005, Bộ luật Hình sự năm 1999, Luật Thương mại năm 2005, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2007, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật Hải quan năm 2014, Luật Thuế xuất nhập khẩu năm 2005, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, Luật Di sản văn hóa năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006, Luật Đo lường năm 2011, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan khác.

 

(Ảnh minh họa. Nguồn: P. Cường).


Nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật xem xét, đánh giá tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết; tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật; tình hình tuân thủ pháp luật.

Mặt khác, thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật từ báo cáo của các cơ quan nhà nước về tình hình thi hành pháp luật (đặc biệt chú ý các loại vi phạm và diễn biến qua các năm; số lượng vi phạm được phát hiện, số lượng vi phạm đã được xử lý, các hình thức xử lý (hành chính, dân sự, hình sự) đối với các chủ thể: cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp vi phạm; cán bộ, công chức các cơ quan quản lý vi phạm......). Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do tổ chức, cá nhân phản ánh, cung cấp.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND một số tỉnh tổ chức kiểm tra liên ngành theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất về tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Bộ Công thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, UBND cấp tỉnh tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật theo yêu cầu theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, địa phương mình.

Đối tượng kiểm tra liên ngành: Một số cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa.

Dự kiến thực hiện tại 04 địa phương gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian kiểm tra: Dự kiến vào Quý II, III và đầu Quý IV năm 2015.

Kế hoạch nêu rõ: Nếu phát hiện những hạn chế, bất cập trong quá trình thu thập thông tin, kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, dẫn đến lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân bị xâm phạm thì Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND cấp tỉnh kịp thời xử lý theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

Công bố công khai kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả bằng nhiều hình thức (ví dụ: Họp báo, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng…).../.