(ĐCSVN) - Ngày 16/10, Hội đồng Luật sư (LS) toàn quốc đã họp phiên thứ XII, thảo luận và thông qua các báo cáo, văn kiện trình Đại hội II, thông qua đề án nhân sự bầu Hội đồng LS toàn quốc, Ban Thường vụ, lãnh đạo Liên đoàn Luật sư (LĐLS) Việt Nam nhiệm kỳ II và danh sách đại biểu dự Đại hội II.

Trong nhiệm kỳ qua, Liên đoàn đã triển khai có kết quả nhiều hoạt động quan trọng có tính chất bản lề, tạo nền móng và sự chuyển biến rõ ràng trong tổ chức và các lĩnh vực hoạt động của Liên đoàn, Đoàn Luật sư và hoạt động hành nghề của luật sư.

Đến nay, số lượng luật sư cả nước là 8.879 người, tăng hơn 3.800 luật sư, tương đương hơn 40% so với khi thành lập (tháng 5/2009), tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh. Số người tập sự hành nghề LS là 4.000 người, là nguồn bổ sung đáng kể cho đội ngũ LS trong một vài năm tới.

Cùng với việc phát triển đội ngũ, LĐLS Việt Nam cũng chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ LS thông qua công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, đào tạo bồi dưỡng kỹ năng hành nghề LS trong các lĩnh vực cho đội ngũ LS. Liên đoàn đã tham gia đóng góp tích cực vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992; công tác xây dựng pháp luật; trợ giúp pháp lý.

Tuy nhiên, hoạt động của Liên đoàn ở một số lĩnh vực hiệu quả chưa cao; một số ít luật sư còn vi phạm pháp luật, công tác truyền thông nói chung và công tác tuyên truyền về hoạt động của Liên đoàn còn chưa sâu, rộng tới đông đảo đội ngũ luật sư....

 

LS.Đỗ Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký LĐLS Việt Nam 
phát biểu tại Phiên họp. (Ảnh: TH) .


Nhấn mạnh đây là phiên họp quan trọng để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu LS toàn quốc lần thứ 2, LS.Đỗ Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký LĐLS Việt Nam cho biết: Phiên họp này gồm các nội dung quan trọng sau: Chuẩn bị các văn kiện Đại hội; Xây dựng Đề án nhân sự trình Đại hội đại biểu LS toàn quốc để bầu ra Ủy viên Hội đồng LS toàn quốc nhiệm kỳ II. Hiện nay, Ban Thường vụ LĐLS đã giới thiệu 32 ứng cử viên, kết hợp với cả 63 Đoàn LS đã giới thiệu thêm 51 ứng cử viên. Phiên họp này sẽ quyết định số lượng ứng cử viên để trình Đại hội đại biểu LS toàn quốc nhiệm kỳ II.

Đến nay, các đoàn LS trên cả nước đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội đoàn LS, trong đó có 24 Chủ nhiệm mới được bầu tại Đại hội các đoàn LS. Công tác tổ chức chuẩn bị Đại hội đã cơ bản hoàn thành, nếu Hội đồng LS toàn quốc nhất trí thông qua, sẽ tổ chức Đại hội Luật sư toàn quốc nhiệm kỳ 2 vào ngày 30/11 và 1/12 với hơn 400 đại biểu đại điện cho gần 9.000 luật sư trong cả nước.

Tại phiên họp, trong số các vấn đề chuẩn bị cho Đại hội II, tiêu chuẩn của các ủy viên Ban Thường vụ, Hội đồng LS toàn quốc và lãnh đạo LĐLS Việt Nam nhận được nhiều sự quan tâm của các LS và Đoàn LS.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký LĐLS Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh cho biết, Ban Thường vụ LĐLS Việt Nam sau khi cân nhắc, tiếp thu ý kiến của các LS đã đề nghị, trong dự thảo phương án nhân sự Hội đồng Luật sư toàn quốc sẽ trình Đại hội II, độ tuổi của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tham gia nhiệm kỳ II không quá 70 tuổi, trừ trường hợp làm tốt, có uy tín, được tín nhiệm và còn sức khỏe. Theo đó, Dự thảo Điều lệ LĐLS Việt Nam tại Đại hội Đại biểu LS toàn quốc lần thứ II (dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11/2014) bổ sung quy định “Chủ tịch LĐLS Việt Nam sẽ không quá 70 tuổi khi được bầu”.

Ban Thường vụ LĐLS do Hội đồng LS toàn quốc bầu ra trong số Ủy viên của Hội đồng. Số lượng Ủy viên của Ban Thường vụ do Hội đồng LS toàn quốc quyết định và không quá 21 Ủy viên.../.