Sử dụng kinh phí kỳ thi đánh giá của Bộ Công an hiệu quả, công khai, đúng chế độ

Thứ tư, 21/09/2022 10:25
(ĐCSVN) - Theo dự thảo Thông tư, việc thu, quản lý, sử dụng kinh phí tổ chức sơ tuyển, kinh phí tổ chức kỳ thi đánh giá của Bộ Công an phải đúng mục đích, có hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng chế độ.

Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về thu, quản lý, sử dụng kinh phí tổ chức sơ tuyển, kinh phí tổ chức kỳ thi đánh giá của Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Dự thảo Thông tư quy định về việc thu, quản lý, sử dụng kinh phí tổ chức sơ tuyển, kinh phí tổ chức kỳ thi đánh giá của Bộ Công an. Áp dụng đối với các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Công an nơi sơ tuyển), học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp Công an nhân dân (sau đây gọi chung là trường Công an nhân dân), các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến tổ chức sơ tuyển, tổ chức kỳ thi đánh giá của Bộ Công an, sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá để tuyển sinh.

leftcenterrightdel
Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2022. Ảnh: Minh Ngân. 

Nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quy định tại dự thảo Thông tư này gồm: Nguồn thu từ kinh phí tuyển sinh bao gồm tổ chức sơ tuyển, kinh phí tổ chức kỳ thi đánh giá của Bộ Công an; Nguồn ngân sách nhà nước; Nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Theo đó, người dự tuyển nộp kinh phí sơ tuyển, kinh phí thi tuyển (nếu có) cho Công an nơi sơ tuyển. Công an nơi sơ tuyển nộp kinh phí thi tuyển của thí sinh cho trường Công an nhân dân.

Nguyên tắc thu, quản lý, sử dụng kinh phí quy định rõ việc thu, quản lý, sử dụng kinh phí tổ chức sơ tuyển, kinh phí tổ chức kỳ thi đánh giá của Bộ Công an phải đúng mục đích, có hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng chế độ.

Việc lập dự toán, thu, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức sơ tuyển, kinh phí tổ chức kỳ thi đánh giá thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành Luật. Trước hết Công an nơi sơ tuyển và trường Công an nhân dân chi cho công tác sơ tuyển, tổ chức thi đánh giá từ nguồn thu kinh phí tuyển sinh và các nguồn hợp pháp khác; phần còn thiếu (nếu có), cân đối chi từ ngân sách nhà nước được giao.

Dự thảo Thông tư cũng quy định về các nội dung chi cho công tác sơ tuyển; công tác chuẩn bị tuyển sinh; công tác đề thi; công tác coi thi; công tác làm phách; công tác chấm thi, chấm kiểm tra, chấm phúc khảo, chấm thẩm định; công tác họp xét điều kiện, họp xét điểm trúng tuyển, công bố điểm trúng tuyển, tổ chức chiêu sinh, nhập học; công tác bảo đảm an ninh, an toàn tổ chức kỳ thi.

Ngoài ra, dự thảo Thông tư nêu rõ về mức chi, trong đó, chi phí theo thực tế để chuẩn bị, tổ chức sơ tuyển; chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi quy định: Chi thuê địa điểm làm việc cho Hội đồng sơ tuyển, Hội đồng ra đề thi, Hội đồng in sao đề thi (nếu có); Chi thuê địa điểm sơ tuyển, thi, địa điểm chấm thi (nếu có); Chi mua, thuê, vận chuyển, lắp đặt, gia công, kiểm tra các dụng cụ, hóa chất, nguyên vật liệu, trang thiết bị, phần mềm, vật tư, văn phòng phẩm phục vụ sơ tuyển, ra đề thi, in sao đề thi, tổ chức thi, chấm thi, chi in ấn các tài liệu, giấy chứng nhận, thẻ phục vụ công tác tổ chức thi, chấm thi, công tác đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi.

Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện các nhiệm vụ này tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan về mua sắm, đấu thầu để tổ chức thực hiện; khi thanh toán phải có đầy đủ chứng từ, hóa đơn theo quy định./.

M. Ngân

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực