Nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đường dây nóng Tư vấn và hỗ trợ nạn nhân của mua bán người giai đoạn 2021-2025, Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng/Bộ Quốc phòng), Ban Tuyên giáo (Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) tổ chức Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp liên ngành trong hoạt động của Đường dây nóng Tư vấn và hỗ trợ nạn nhân của mua bán người giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch phối hợp liên ngành nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 của Chính phủ, đặc biệt trong tiếp nhận, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; Đảm bảo sự thống nhất, hiệu quả trong các hoạt động phối hợp với Đường dây nóng của các cơ quan, đơn vị liên ngành ở Trung ương và địa phương để Đường dây nóng hoạt động một cách hiệu quả; Nâng cao chất lượng, hiệu quả kết nối và hỗ trợ của Đường dây nóng đối với nạn nhân bị mua bán…

Cục Trẻ em (Bộ LĐTBXH), Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng/Bộ Quốc phòng), Ban Tuyên giáo (Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) ký kết Kế hoạch phối hợp liên ngành

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Đặng Hoa Nam – Cục trưởng Cục Trẻ em cho biết, từ khi Đường đây nóng bắt đầu hoạt động đến hết tháng 9/2021, Đường dây nóng tiếp nhận 21.046 cuộc gọi, trong đó có 16.130 cuộc gọi cung cấp thông tin chung về hoạt động của đường dây nóng và phòng chống mua bán người, 4.495 cuộc gọi tư vấn về tâm lý, chính sách, các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân, 421 ca chuyển tuyến giải cứu và hỗ trợ cho 457 nạn nhân.

Chỉ riêng trong 9 tháng đầu năm 2021, Đường dây nóng tiếp nhận 2.129 cuộc gọi, trong đó :1.830 cuộc gọi cung cấp thông tin, 274 cuộc gọi tư vấn về tâm lý, chính sách, các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân, 25 ca chuyển tuyến giải cứu và hỗ trợ nạn nhân.

“Sau 5 năm thực hiện Kế hoạch phối hợp liên ngành trong hoạt động của Đường dây nóng phòng, chống mua bán người giai đoạn 2015-2020 giữa 4 cơ quan, Kế hoạch phối hợp liên ngành giai đoạn 2021-2025 đã được đánh giá, bổ sung, sửa đổi để phù hợp với giai đoạn mới của chương trình phòng, chống mua bán người ” – ông Đặng Hoa Nam nhấn mạnh.

Ông Đặng Hoa Nam tin tưởng với những cam kết, trách nhiệm và quy trình phối hợp chặt chẽ của nội dung Kế hoạch phối hợp liên ngành giai đoạn 2021-2025, hoạt động của Đường dây nóng Tư vấn và hỗ trợ nạn nhân của mua bán người sẽ ngày càng hữu ích, đóng góp hiệu quả vào hoàn thành các mục tiêu về phòng, chống mua bán người của Chính phủ.

Cảm ơn sự hợp tác của 4 cơ quan liên ngành, bà Masako Iwashina - Cố vấn Trưởng Dự án thiết lập đường dây nóng phòng, chống mua bán người tại Việt Nam đánh giá cao những đóng góp vô cùng quan trọng trong chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan; cũng như việc phối hợp chuyển tuyến, thông tin được chia sẻ đầy đủ để có cơ sở tìm ra giải pháp đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các nạn nhân.

Tại lễ lý kết, bà Nguyễn Thị Minh Hương – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đánh giá cao công tác chuẩn bị về nội dung của Kế hoạch phối hợp liên ngành, đồng thời mong muốn nhận được sự chia sẻ, hỗ trợ về mặt kỹ thuật từ phía Tổng đài 111 đối với Tổng đài tư vấn phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới của Hội Liên hiệp.

Thời gian tới, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam sẽ có trách nhiệm tiếp tục đẩy mạnh hoạt động cung cấp thông tin về Đường dây nóng Tư vấn và hỗ trợ nạn nhân của mua bán người đến các cấp hội phụ nữ thông qua các phương tiện thông tin của hội để nhiều người biết đến Tổng đài và có sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ.

Đại diện cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Đại tá Tô Cao Lanh – Phó Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho rằng công tác phối hợp liên ngành giai đoạn 2015-2020 đã có sự chủ động, đáp ứng được yêu cầu kịp thời, cấp bách trong phản ứng vụ việc liên quan đến phòng, chống, hỗ trợ nạn nhân của mua bán người.

Tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được, để đảm bảo điều kiện cho hoạt động phối hợp trong giai đoạn tới, Bộ Công an sẽ cử cán bộ có năng lực, bố trí về thời gian và điều kiện đảm bảo cho công tác phối hợp liên ngành; Phối hợp và trực tiếp thực hiện các hoạt động xác minh, giải cứu, tiếp nhận, bảo vệ nạn nhân, hỗ trợ nhu cầu thiết yếu, phổ biến luật pháp, điều tra, xử lý tội phạm mua bán người…/.

MD