Kế hoạch đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Trong đó, 100% cơ quan hành chính của tỉnh thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc, nơi công sở; 95% người dân hiểu biết về tác hại của thuốc lá; 95% người dân hiểu biết các bệnh do hút thuốc lá gây ra; 65% người dân biết quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao năng lực phòng, chống tác hại thuốc lá cho cán bộ tham gia hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá; đưa nội dung giảng dạy về phòng, chống tác hại thuốc lá vào trường học và nhân rộng việc thực hiện các mô hình môi trường không khói thuốc.

Cụ thể, 100% trường mẫu giáo, tiểu học thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học; ít nhất 420 trường trung học cơ sở và 60 trường trung học phổ thông thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học; ít nhất 30 nhà hàng thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khu vực trong nhà của nhà hàng; ít nhất 6 trường cao đẳng và đại học trong thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại khu vực trong nhà; 100% các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có quy định về việc thực hiện môi trường không khói thuốc trong khuôn viên đơn vị. Trong đó có 80% các đơn vị này thực thi nghiêm môi trường không khói thuốc trong khuôn viên đơn vị; 82% các công ty xe khách thực hiện quy định cấm hút thuốc trên các phương tiện vận chuyển hành khách; ít nhất 7 khách sạn thực hiện quy định có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá đúng quy định của Luật PCTH thuốc lá hoặc thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khu vực trong nhà của khách sạn.

Tổ chức truyền thông trực tiếp về phòng, chống tác hại của thuốc lá và các quy định pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá: Tổ chức ít nhất 35 buổi tại các trường học trung học cơ sở, trung học phổ thông; 30 buổi truyền thông trực tiếp về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho người dân các huyện, thị xã, thành phố; 7 buổi tại các cơ sở y tế.

Ngoài ra, tăng cường năng lực cho người tham gia công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá và tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá. Theo đó, ít nhất 300 cán bộ thanh tra, kiểm tra, công an được tập huấn nâng cao về thực hiện môi trường không khói thuốc, Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản liên quan; Tổ chức ít nhất 5 đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành về thực hiện Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh.

Để đạt được các mục tiêu, kế hoạch nêu rõ các hoạt động như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường các chương trình giáo dục sức khỏe và nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá điếu và các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá đun nóng, shisha), lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật phòng, chống tác hại cảu thuốc lá, đặc biệt chú trọng thưc hiện chương trình giáo dục và ngăn ngừa thanh, thiếu niên sử dụng các sản phẩm thuốc lá…

Đặc biệt, Kế hoạch nêu rõ, tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, xử phạt các cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về cấm hút thuốc tại các địa điểm theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá. Kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi nhập lậu thuốc lá, kinh doanh thuốc lá giả và kinh doanh trái phép các sản phẩm thuốc lá, việc thực hiện các quy định về cấm quảng cáo, khuyến mãi và tài trợ thuốc lá dưới mọi hình thức./.

Minh Thư