(ĐCSVN)Sáng 12/12, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước  tổ chức họp báo công bố 8 Luật mới được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội XIII.

Tại buổi họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Chu Văn Yêm đã công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 8 Luật mới bao gồm: Luật Hộ tịch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; Luật Đầu tư; Luật Doanh nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế; Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Đổi mới căn bản nguyên tắc áp dụng pháp luật đầu tư

Giới thiệu về những điểm mới của Luật Đầu tư, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông cho biết: Luật đã bảo đảm thực hiện nguyên tắc Hiến định về quyền tự do đầu tư kinh doanh của công dân trong các ngành, nghề mà Luật không cấm. Theo đó, việc tập hợp, rà soát và quy định cụ thể hai danh mục ngành, nghề cấm đầu tư và ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Luật này theo phương pháp loại trừ đã góp phần đổi mới căn bản nguyên tắc áp dụng pháp luật, từ việc nhà đầu tư chỉ được quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật cho phép sang nguyên tắc được tự do kinh doanh tất cả các ngành, nghề mà Luật này không cấm hoặc quy định phải có điều kiện.

Đồng thời, Luật đã hoàn thiện các quy định của Luật đầu tư hiện hành về ngành, nghề ưu đãi đầu tư cũng như các nguyên tắc, điều kiện áp dụng ưu đãi nhằm bảo đảm thu hút đầu tư có chọn lọc, chất lượng, tập trung vào các ngành sử dụng công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại, có quy mô lớn…

 

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông. (Ảnh: TH).


Ngoài ra, để khắc phục việc áp dụng ưu đãi đầu tư tràn lan đối với tất cả các dự án thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư, Luật không quy định ưu đãi đầu tư theo địa bàn đối với các dự án khai thác khoáng sản, dự án sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ là đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt phù hợp với quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đáng chú ý, nhằm cải cách thủ tục hành chính gắn liền với việc nâng cao trách nhiệm của nhà đầu tư trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư, Luật quy định bỏ thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với tất cả các dự án đầu tư trong nước; đơn giản hóa hồ sơ, trình tự, thủ tục và rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Luật Đầu tư gồm 7 chương 76 điều quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015.

Doanh nghiệp được quyền tự do kinh doanh những ngành nghề mà luật không cấm

Luật Doanh nghiệp gồm 10 chương, 213 điều quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp; quy định về nhóm công ty. Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2015.

Theo Thứ trưởng Đặng Huy Đông, thay đổi mang tính đột phá của Luật Doanh nghiệp là thể chế hóa một cách đầy đủ quyền kinh doanh của doanh nghiệp theo Hiến pháp: doanh nghiệp được quyền tự do kinh doanh những ngành nghề mà luật không cấm.

Luật cũng quy định, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không bao gồm thông tin về ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà chỉ bao gồm thông tin cơ bản về doanh nghiệp như: mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính và thông tin về người đại diện theo pháp luật. Tại thời điểm thành lập doanh nghiệp, thông tin về ngành nghề kinh doanh dự kiến của doanh nghiệp do doanh nghiệp tự khai và lưu trong hồ sơ đăng ký kinh doanh… “Thay đổi này sẽ giảm đáng kể rủi ro thương mại và pháp lý cho doanh nghiệp; tăng tính chủ động, sáng tạo cho doanh nghiệp trong kinh doanh”, Thứ trưởng Đông nói.

Một điểm mới đáng chú ý nữa là Luật quy định doanh nghiệp tự quyết định sử dụng hoặc không sử dụng con dấu trong các giao dịch dân sự với nhau. Trong quan hệ hành chính với cơ quan nhà nước, con dấu được sử dụng trong trường hợp pháp luật có yêu cầu. “Cải cách liên quan đến con dấu của doanh nghiệp không chỉ giúp nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh ở nước ta, mà còn phù hợp với xu hướng giao dịch thương mại”, Thứ trưởng Đông nhấn mạnh.

 

Thứ trưởng Bộ Tài Chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn. (Ảnh: TH).


“Xăng các loại” thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016.

Thứ trưởng Bộ Tài Chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết: Luật bổ sung quy định “xăng các loại” thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB.

Về thuế suất, Luật đã sửa đổi, thuế suất thuế TTĐB đối với một số mặt hàng như sau: thuốc lá, rượu, bia, xăng sinh học, kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng. Trong đó, quy định lộ trình tăng thuế suất TTĐB đối với thuốc lá như sau: từ ngày 1/1/2016 tăng từ 65% lên 70%; từ ngày 1/1/2019 tăng từ 70% lên 75%./.

Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp gồm 10 chương, 66 Điều quy định việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và giám sát việc đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 1/7/2015.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015.