Nhiệt liệt chào mừng sáng kiến tích cực của các học sinh, về phần chúng tôi, xin có mấy lời khuyên trên tình đồng chí. Các bạn hãy gắng đề ra mục đích chủ yếu của tổ chức của mình là việc tự học, việc rèn luyện mình thành những người dân chủ - xã hội trung thành, kiên cường và trung kiên. Các bạn hãy cố gắng triệt để tách biệt công tác đào tạo vô cùng quan trọng và cần thiết này ra khỏi hoạt động thực tiễn trực tiếp. Khi gia nhập (và trước khi gia nhập) vào đội quân tác chiến, các bạn hãy gắng liên hệ thật chặt chẽ (và thật kín đáo) với các tổ chức dân chủ - xã hội địa phương hay của toàn quốc để khỏi phải bắt tay hoạt động một cách đơn độc, để có thể bắt đầu không phải từ đầu nữa, mà tiếp tục những việc đã làm được từ trước, đứng ngay vào hàng ngũ, đẩy phong trào tiến nên, nâng phòng trào lên bước cao hơn.

Ngày 1 tháng Chạp 1902

V.I.Lênin, Toàn tập, Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, 1963, t.6, tr. 296.