Lê-nin nói: Phần lớn những người tham dự mít-tinh mà chưa quá 30,35 tuổi, thì sẽ trông thấy được sự sum suê của chủ nghĩa cộng sản mà hiện nay thì còn khá xa đối với chúng ta.

Chỉ vào các em thiếu nhi, Lê-nin nói rằng, những em hiện nay tham dự ngày lễ của lao động giải phóng, sẽ được hưởng hoàn toàn thành quả của những nỗ lực và hy sinh tự nguyện của những người cách mạng.

- Con cháu chúng ta sẽ xem những tài liệu và những di tích của thời kỳ tư bản như một chuyện kỳ lạ vậy. Chúng ta sẽ khó mà tưởng tượng được tại sao việc buôn bán những vật dụng nhu yếu hàng đầu lại nằm trong tay những tư nhân; công xưởng và nhà máy sao lại có thể thuộc về cá nhân; một người sao lại có thể bóc lột được người khác; sao lại có thể có được những người không lao động. Từ trước đến nay, người ta đã nói về cái mà con cháu chúng ta mai sau sẽ xem như là một câu chuyện kỳ lạ, nhưng hiện nay, các đồng chí đã trông thấy rõ ràng rằng lâu đài xã hội xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đã đặt nền móng không phải là một điều không tưởng. Lâu đài ấy, con cháu chúng ta sẽ xây dựng nó với lòng hăng say gấp bội. (Vỗ tay vang dội)

Đăng ngày 2 tháng Năm 1919 trên báo "Tin tức buổi chiều của Xô-viết Mạc-tư-khoa" số 230.

V.I.Lênin, Toàn tập, Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, 1968, t.29, tr.367.