(ĐCSVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 75/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1.7.2011.

Theo nghị định, hằng năm, cơ sở giáo dục và đơn vị hành chính đã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục (PCGD) mầm non cho trẻ năm tuổi, PCGD tiểu học, PCGD THCS phải tiến hành tự kiểm tra theo tiêu chuẩn quy định về PCGD, báo cáo với cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn.

 

 Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Người tốt nghiệp các trình độ đào tạo muốn trở thành nhà giáo mà chưa qua đào tạo về nghiệp vụ sư phạm thì phải được bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được cử đi học nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ được hưởng lương và phụ cấp trong suốt quá trình học tập.

Nghị định cũng quy định, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB & XH ban hành các văn bản quản lý nhà nước về kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD); quy hoạch mạng lưới tổ chức KĐCLGD; quy định chu kỳ KĐCLGD ở từng cấp học và từng trình độ đào tạo; chỉ đạo KĐCLGD.

Tổ chức KĐCLGD do Nhà nước hoặc do tổ chức, cá nhân thành lập. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập tổ chức KĐCLGD. Tổ chức KĐCLGD được thành lập khi có đề án thành lập phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức KĐCLGD; có đội ngũ kiểm định viên KĐCLGD đạt tiêu chuẩn, đủ về số lượng bảo đảm thực hiện KĐCLGD.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/7/2011./.