Ảnh minh họa. Nguồn: Trường ĐHQG TPHCM
(ĐCSVN)- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa giao Bộ GD-ĐT chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 7/2001/NĐ-CP ngày 1/7/2001 của Chính phủ về Đại học Quốc gia. Văn bản này được yêu cầu để trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/9/2011.

Ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân xuất phát từ việc xét đề nghị của Bộ GD-ĐT về việc xây dựng dự thảo Nghị định về ĐHQG tại công văn số 4915/BGDĐT-TCCB ngày 26/7/2011.

Trước đó, Nghị định số 7/2001/NĐ-CP ngày 1/7/2001 quy định Đại học Quốc gia là trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao.

Đại học Quốc gia chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo; của các Bộ, ngành khác và UBND địa phương nơi trường đặt địa điểm, trong phạm vi chức năng theo quy định của Chính phủ và phù hợp với pháp luật.

Cơ cấu tổ chức của Đại học Quốc gia gồm có các đơn vị thành viên và các đơn vị trực thuộc. Các đơn vị thành viên gồm có các trường đại học, các viện nghiên cứu khoa học và công nghệ. Các đơn vị trực thuộc gồm các khoa, các trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ, các đơn vị phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng.