Góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập

Thứ hai, 22/11/2021 13:40
(ĐCSVN) – Đồng chí Lê Hải Bình hi vọng rằng, chương trình ký kết hợp tác của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam sẽ thúc đẩy công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập thực sự sâu rộng, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ hội nhập.

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của TS. Lê Hải Bình, Ủy viên  Dự khuyết  Trung ương  Đảng, Phó  Trưởng ban  Tuyên  giáo Trung ương tại Lễ ký kết chương trình hợp tác giữa Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam ngày 17/11/2021.

leftcenterrightdel
 TS. Lê Hải Bình, Ủy viên  Dự khuyết  Trung ương  Đảng, Phó  Trưởng ban  Tuyên  giáo Trung ương phát biểu tại Lễ ký kết chương trình hợp tác giữa Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam ngày 17/11/2021 (Ảnh: PV)

Kính thưa GS.TS Nguyễn Thị Doan – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam;

Kính thưa đồng chí Lê Mạnh Hùng – nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam;

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí  đại  biểu khách  quý…

Hôm nay, tôi rất vui mừng khi cùng các đồng chí lãnh đạo của hai đơn vị Hội Khuyến học Việt Nam và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo có mặt tại đây để chứng kiến Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Hội Khuyến học Việt Nam và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Buổi Lễ ký kết diễn ra đúng dịp Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 nên càng thêm ý nghĩa.

Thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các đồng chí lãnh đạo Hội Khuyến học Việt Nam, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và toàn thể các đồng chí đại biểu lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, thành công!

Kính thưa các đồng chí!

Khuyến học, khuyến tài là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Ông cha ta đã tổng kết “Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu và thấp hèn”. Sinh thời, Bác Hồ kính yêu luôn dành sự quan tâm đặc biệt chăm lo cho việc học tập của người dân, Bác mong muốn “đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”.

Thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo đến công tác giáo dục và đào tạo nói chung, công tác khuyến học, khuyến tài, xã hội học tập nói riêng. Trong một phần tư thế kỷ qua, Hội Khuyến học Việt Nam đã trưởng thành nhanh chóng, trở thành một tổ chức xã hội với số lượng hội viên đạt tỷ lệ 21,89% so với dân số trong cả nước vào tháng 12/2020.

Tính trung bình, mỗi thôn/bản/tổ dân phố hiện nay có 1,39 chi hội khuyến học, nghĩa là đến địa bàn dân cư nào, chúng ta đều bắt gặp có tổ chức khuyến học ở đó. Ngoài  ra, ở các cơ quan, công sở, trường học, doanh nghiệp, ta còn thấy nhiều nơi có Ban Khuyến học (hiện có 121.110 Ban Khuyến học đang hoạt động).

Với một lực lượng đông đảo như vậy, Hội Khuyến học các cấp thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập lan rộng, thấm sâu tới từng cơ sở, dòng họ, gia đình, người dân; tạo cơ hội học tập cho mọi người, nhất là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị thiệt thòi.

Kính thưa các đồng chí!

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021-2026 đã xác định: “Phát triển nguồn nhân lực, giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của giáo dục và đào tạo, yêu cầu phải "Xây dựng đồng bộ thể chế, chính sách để thực hiện có hiệu quả chủ trương giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước”.

Với chức năng, nhiệm vụ, vai trò của mình, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trải qua 21 năm xây dựng và phát triển đã thực hiện tốt chức năng là cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng; tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trên mạng internet; luôn thực hiện tốt chức năng tuyên truyền thông tin chính thống về quan điểm, đường lối, chính sách và hoạt động của toàn Đảng; kịp thời phản ánh toàn diện các mặt hoạt động của đời sống chính trị, kinh tế và văn hoá - xã hội trên phạm vi cả nước; góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong nhiều năm qua, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành ký kết chương trình truyền thông với nhiều tỉnh, thành phố, cơ quan bộ ngành và hôm nay là với Hội Khuyến học Việt Nam. Việc này đã góp phần hiện thực hóa Quyết định số 489/QĐ-TTg về “Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.

Việc ký kết, phối hợp truyền thông giữa Hội Khuyến học Việt Nam với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng các cấp, Đảng viên và Nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa chiến lược của chủ trương xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy việc học tập suốt đời cho mọi người, góp phần phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

Kính thưa các đồng chí!

Phát huy những thành quả của 21 năm qua, đặc biệt là kinh nghiệm của việc ký kết phối hợp truyền thông với nhiều đơn vị, tôi đề nghị Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục bám sát các chủ tương, chính sách Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Từ đó, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, Báo thực hiện là cầu nối cổ vũ, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ, đóng góp cho phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền nhân rộng các điển hình trong công tác khuyến học, khuyến tài, tạo sức lan toả sâu rộng trong đời sống xã hội; gắn phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua khác.

Để thực hiện tốt công tác phối hợp, tôi cũng đề nghị Hội Khuyến học Việt Nam chủ động cung cấp thông tin kịp thời các hoạt động liên quan đến công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2015; Tạo điều kiện cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên được tiếp cận kịp thời các nguồn tin về hoạt động của các cấp Hội Khuyến học Việt Nam nhằm đưa đến cho bạn đọc những thông tin chính thống, mới nhất góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ tốt nhất cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh trong thời kỳ hội nhập.

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam cần chủ động phát huy vai trò trách nhiệm của mình trong quá trình phối hợp, kịp thời trao đổi xử lý những vấn đề phát sinh; hàng năm có sơ kết, đúc rút kinh nghiệm, tìm ra các giải pháp mới tuyên truyền có hiệu quả. Cuối nhiệm kỳ có tổng kết, đánh giá.

Kính thưa các đồng chí!

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; đồng thời cùng chung sức, đồng lòng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Trong bối cảnh Hội Khuyến học Việt Nam đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập và phát triển; chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Hội Khuyến học Việt Nam (nhiệm kỳ 2021-2026), tôi hi vọng sự ký kết hợp tác của hai đơn vị sẽ thúc đẩy công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập thực sự sâu rộng, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ hội nhập.

Xin trân trọng cảm ơn toàn thể các đồng chí

Kính chúc các đồng chí sức khỏe và thành công!./.

 

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực