Tiếp tục cụ thể hóa và hoàn thiện các tiêu chuẩn đánh giá, cho điểm từng lĩnh vực công tác một cách khoa học, thiết thực và phù hợp với thực tế hơn; tăng chỉ tiêu thi đua cho khu vực đồng bằng Bắc bộ vì đây là vùng có chất lượng giáo dục thuộc tốp đầu toàn quốc. Đó là đề xuất của các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng Bắc bộ đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo, được nêu ra tại hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2010 - 2011 khu vực đồng bằng Bắc bộ, tổ chức ngày 20/6, tại tỉnh Hà Nam. Dự hội nghị có lãnh đạo bộ Giáo dục - Đào tạo cùng lãnh đạo 8 sở Giáo dục và Đào tạo trong khu vực.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian phân tích những thành tích và hạn chế trong các lĩnh vực công tác năm học vừa qua của khu vực cũng như tại các địa phương; đồng thời tập trung thảo luận, đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường, các chế độ, chính sách nâng cao đời sống giáo viên, về biên chế, nâng ngạch giáo viên... Tại hội nghị, đại biểu tỉnh Hà Nam nhận thấy có điều kiện phát triển việc dạy học 2 buổi/ngày đối với bậc trung học, vì vậy đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn và có quy định để thực hiện việc này, đồng thời thúc đẩy phổ cập giáo dục bậc trung học.

Năm học 2010 - 2011, khu vực đồng bằng Bắc bộ thực hiện nhiệm vụ "Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục" đã hoàn thành xuất sắc các lĩnh vực công tác và các nhiệm vụ trọng tâm của năm học; giáo dục các tỉnh trong khu vực tiếp tục ổn định và phát triển, thực hiện quản lý chất lượng và đánh giá đúng chất lượng thực. Trong khu vực có trên 5.000 trường học từ cấp học mầm non đến THPT, tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi ra nhà trẻ, nhóm trẻ đạt cao, các tỉnh đều huy động được trên 94% số cháu trong độ tuổi ra lớp mẫu giáo; hằng năm, số học sinh đỗ tốt nghiệp THPT và thi đỗ đại học, cao đẳng đều thuộc tốp dẫn đầu cả nước./.