“Mô hình nhà trường phổ thông theo định hướng đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục” là chủ đề chính tại Hội thảo khoa học do Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam phối hợp với Sở Giáo dục- Đào tạo Đà Nẵng tổ chức ngày 14/7 tại thành phố Đà Nẵng.

N hiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia về giáo dục, lãnh đạo của các trường THPT, đại học, cao đẳng của các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đều nhấn mạnh giáo dục phổ thông đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách của thanh niên; giúp cho thanh niên trở thành công dân có ích cho xã hội.

Vì vậy, việc đổi mới mô hình giáo dục phổ thông theo định hướng căn bản, toàn diện về giáo dục là điều cần thiết. Muốn vậy, cần phải điều chỉnh lại cơ cấu giữa các cấp học sao cho hợp lý và tiết kiệm; quy hoạch lại mạng lưới trường lớp một cách công bằng, theo cụm dân cư sinh sống tại các đô thị, nông thôn cũng như miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo; tập trung bồi dưỡng tri thức cho học sinh phải đi đôi với việc hình thành nhân cách con người; cần phải đổi mới mô hình quản lý của nhà trường sao cho gắn liền với cộng đồng; tổ chức rà soát, đào tạo, tuyển dụng đội ngũ giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục trong cả nước; đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cho các giáo viên giảng dạy; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để đảm bảo chất lượng dạy và học.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình tham gia Hội thảo đánh giá: Giáo dục là nhân tố quyết định đối với sự phát triển của mọi đất nước, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai. Tuy nhiên, nền giáo dục nước ta còn chậm tiến so với các quốc gia trong khu vực và thế giới. Để Việt Nam đến năm 2020 về cơ bản trở thành một nước công nghiệp, cần phải xây dựng một đội ngũ giáo viên đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị dạy và học tương xứng với năng lực trình độ mà giáo viên hiện có để truyền đạt lại cho thanh niên, học sinh sao cho có hiệu quả nhất. Qua hội thảo này, thành phố Đà Nẵng và các địa phương có đại biểu tham gia có thể chủ động, sáng tạo tìm ra hướng đi mới cho công cuộc đổi mới căn bản toàn diện về giáo dục cho địa phương mình./.