Nhân dịp Đảng Cộng sản Hy Lạp tổ chức Đại hội lần thứ XXI từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 6 tại A-ten (Hy Lạp), Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta đã gửi điện chúc mừng.

PV