leftcenterrightdel
Quốc kỳ nước Cộng hòa Ba Lan 

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Ma-tê-út Mô-ra-viết-xki (Mateusz Morawiecki); Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Hạ viện E-zơ-bi-ét-ta Vi-téc (Elzbieta Witek) và Chủ tịch Thượng viện To-mát-xơ Gơ-rốt-dơ-ki (Tomasz Grodzki).

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Ba Lan Zơ-bi-gơ-nhép Ra-u (Zbigniew Rau)./. 

Minh Anh