Dự án nằm trong gói hỗ trợ kỹ thuật thuộc tiểu hợp phần 1B của Dự án EVEF.

leftcenterrightdel
 Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại Lễ ký kết

Tham gia Lễ ký kết có: ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Giorgio Aliberti, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam; bà Regina Ecker, Giám đốc Quốc gia Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) tại Việt Nam; ông Ernedal, Giám đốc Dự án EVEF; cùng đại diện của một số vụ, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, và các cán bộ dự án EVEF.

Dự án hỗ trợ kỹ thuật nhằm cung cấp kiến thức, nâng cao nhận thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, các báo cáo viên, tuyên truyền viên trung ương và địa phương về những tiềm năng, lợi thế và khả năng phát triển các nguồn năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Dự án cũng giúp cán bộ tuyên giáo làm tốt hơn công tác tham mưu cho cấp ủy và lãnh đạo các cấp trong hoạch định chủ trương, chính sách và làm tốt hơn công tác định hướng, thông tin tuyên truyền về năng lượng tái tạo và sử dụng hiệu quả năng lượng tại các địa phương, đơn vị.

Dự án dự kiến tổ chức 3 khóa tập huấn cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo, các báo cáo viên, tuyên truyền viên của 63 tỉnh/thành phố.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên khẳng định: “Phát triển năng lượng tái tạo và sử dụng hiệu quả năng lượng là một xu thế tất yếu của thế giới và Việt Nam. (…). Việc đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả sẽ giúp Việt Nam bảo đảm an ninh năng lượng; giảm ô nhiễm môi trường, giảm phát thải khí nhà kính gây biến đổi khí hậu; bảo đảm sức khỏe cộng đồng; ổn định trật tự an toàn xã hội và góp phần bảo đảm tăng trưởng xanh và phát triển bền vững”.

Ông Nguyễn Hồng Diên cho biết: Trong những năm gần đây, nhờ những chủ trương chính sách thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo của Đảng và Nhà nước, đồng thời với sự giúp đỡ tích cực của các tổ chức quốc tế, ngành năng lượng tái tạo của Việt Nam đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Theo báo cáo của Bộ Công thương, tính đến cuối tháng 8/2020, tổng công suất các nguồn điện từ năng lượng tái tạo của Việt Nam đã đạt gần 6.000 MW, chiếm trên 10% tổng công suất của hệ thống điện. Tuy nhiên, phát triển năng lượng tái tạo và sử dụng hiệu quả năng lượng tại Việt Nam vẫn chưa phát huy hết những tiềm năng và lợi thế.

Trong thời gian tới, theo Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, để thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và tranh thủ được sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế về phát triển năng lượng tái tạo và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng, cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, lãnh đạo các cấp, những người tham gia hoạch định chủ trương, chính sách và đặc biệt là người dân ở những vùng có tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo.

leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và bà Regina Ecker, Giám đốc Quốc gia Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) tại Việt Nam, ký kết Dự án. 

Ông Giorgio Aliberti, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam, phát biểu cho biết: “Năng lượng là một trong những lĩnh vực hợp tác chính giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam, nhất là đối với các mảng tiếp cận năng lượng, hiệu quả năng lượng và năng lượng tái tạo. Bên cạnh đối thoại chính sách và hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực năng lượng cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư về năng lượng, EU sẽ cung cấp một khoản tài trợ lên tới 250 triệu EUR nhằm hỗ trợ phát triển năng lượng bền vững hơn tại Việt Nam”.

Đánh giá “sự phát triển nhanh chóng trong ngành năng lượng của Việt Nam là một trong những câu chuyện thành công đáng chú ý nhất của các nước đang phát triển”, ông Giorgio Aliberti bày tỏ tin tưởng rằng sau khi trải qua các khóa tập huấn nâng cao năng lực, cán bộ các cấp trong lĩnh vực phát triển năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng của Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ góp phần tuyên truyền và lan tỏa thông tin về phát triển năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng trong các cấp ủy Đảng cũng như đại bộ phận công chúng.

Đồng thời, theo Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam, với tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng rất lớn, cũng như sự cam kết và thiện chí rất đáng ghi nhận, Việt Nam sẽ thực hiện được quá trình chuyển dịch năng lượng bền vững.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự Lễ ký kết

Cùng chia sẻ quan điểm này, bà Regina Ecker, Giám đốc Quốc gia Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) tại Việt Nam, cam kết “hợp tác với Ban Tuyên giáo Trung ương để thực hiện thành công Dự án “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp trong công tác thông tin, định hướng tuyên truyền về phát triển năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng ở Việt Nam””.

Đánh giá cao sự hợp tác với Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Ernedal, Giám đốc Dự án EVEF, cho biết: “Dự án hỗ trợ kỹ thuật này có thể giúp Đảng tuyên truyền có hiệu quả các định hướng chính sách trở thành những hành động cụ thể và kết quả thiết thực như đầu tư xanh, cơ hội việc làm mới và cải thiện sinh kế của người dân”.

Ký kết Dự án “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp trong công tác thông tin, định hướng tuyên truyền về phát triển năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng ở Việt Nam” mở ra triển vọng hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa Ban Tuyên giáo Trung ương với các tổ chức quốc tế trong thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng tại Việt Nam trong tương lai./.

Tin, ảnh: Khánh Linh