leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, hội đàm trực tuyến với ông Vi-vi-an Ba-la-cờ-rít-sơ-nan, Bộ trưởng Ngoại giao, Trưởng Ban Đối ngoại Đảng Hành động Nhân dân Xinh-ga-po 

Ngày 29/4/2021, tại Trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, hội đàm trực tuyến với ông Vi-vi-an Ba-la-cờ-rít-sơ-nan, Bộ trưởng Ngoại giao, Trưởng Ban Đối ngoại Đảng Hành động Nhân dân Xinh-ga-po (PAP). 

Thay mặt Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Lê Hoài Trung thông báo kết quả Đại hội Đảng ta lần thứ XIII trong đó nhấn mạnh những vấn đề then chốt trong định hướng chính sách phát triển đất nước hiện nay; khẳng định Đại hội không chỉ nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XII mà còn nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước; đồng chí Lê Hoài Trung hoan nghênh những bước phát triển trong quan hệ giữa hai nước và hai đảng thời gian qua theo tinh thần quan hệ Đối tác chiến lược; khẳng định Đảng và Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Xinh-ga-po; đánh giá cao quan hệ giữa hai đảng ngày càng phát triển tốt đẹp và thực chất thông qua nhiều lĩnh vực như trao đổi đoàn cấp cao, hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 

Bộ trưởng Ngoại giao Xinh-ga-po Vi-vi-an Ba-la-cờ-rít-sơ-nan một lần nữa chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thành công Đại hội XIII và những thành tựu to lớn trong xây dựng và phát triển đất nước trong những năm qua; chúc mừng những kết quả tích cực mà Đảng Cộng sản, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19; chúc mừng Việt Nam đã đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương bất chấp tác động tiêu cực của dịch COVID-19; tỏ vui mừng thời gian qua quan hệ Việt Nam - Xinh-ga-po tiếp tục được tăng cường trên tất cả các lĩnh vực; nhấn mạnh Đảng PAP và Chính phủ Xinh-ga-po coi trọng thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, đề nghị tăng cường trao đổi giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; bày tỏ hai bên chia sẻ nhiều quan điểm tương đồng, trong đó có các vấn đề quốc tế cùng quan tâm; và tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ giành nhiều thành tựu mới, đưa đất nước Việt Nam phát triển phồn vinh và thịnh vượng./.

Mạnh Hùng