Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Thứ tư, 06/07/2022 18:45
(ĐCSVN) - Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao các đảng ủy trực thuộc nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chương trình đã đề ra. Đồng thời, tin tưởng các đảng ủy trực thuộc tiếp tục phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Ngày 06/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9 (mở rộng), nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cùng các đồng chí đại diện các ban Xây dựng Đảng Trung ương, lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các các Đảng ủy trực thuộc Khối.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị 

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo: Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng bộ Khối; Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng bộ Khối và góp ý vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và công tác chuyên môn của các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối.

Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng bộ Khối, đồng chí Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối đã nêu rõ: 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá bằng việc sớm ban hành Chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối năm 2022 và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng. Trọng tâm là công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối đảm bảo mục đích, yêu cầu theo kế hoạch.

Đáng chú ý, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và 03 đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối thành nghị quyết chuyên đề; tổ chức sơ kết, đánh giá 01 nghị quyết của Ban Thường vụ, 03 nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII và ban hành kịp thời các kết luận về tiếp tục thực hiện nghị quyết. Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (sửa đổi, bổ sung); Nghị quyết về nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022 của Đảng ủy Khối và nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo khác.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Khối và các đảng ủy thực thuộc đã chủ động, tích cực trong việc phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu triển khai quyết liệt, có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Chiến lược tổng thể phòng, chống dịch COVID-19…

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng được tập trung chỉ đạo, nhất là công tác định hướng thông tin, tuyên truyền, bảo đảm thông tin kịp thời, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong toàn Đảng bộ Khối; hướng dẫn công tác quy hoạch cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy trong Đảng bộ Khối. Sơ kết, tổng kết các nghị quyết, quy định của Trung ương, của Đảng ủy Khối theo đúng kế hoạch. Tăng cường công tác nắm tình hình cơ sở. Đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho một số hộ nghèo tại ba miền Bắc, Trung, Nam và “Chương trình kết nối các đảng bộ trong Khối các cơ quan Trung ương với các huyện nghèo, xã nghèo thực hiện giảm nghèo bền vững”.

Tại hội nghị, báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm đầu năm 2022, đồng chí Nguyễn Thành Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cho biết, 6 tháng đầu năm, Đảng ủy khối và các cấp ủy trực thuộc chủ động, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát tăng so cùng kỳ; chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Công tác giám sát có nhiều đổi mới, chú trọng chất lượng, hiệu quả giám sát, kịp thời chỉ ra hạn chế, khuyết điểm cần chấn chỉnh; không để khuyết điểm phát sinh thành vi phạm; đồng thời xử lý nghiêm những sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Việc thi hành kỷ luật đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, khách quan những sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Theo đó, 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xem xét, thi hành kỷ luật 2 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trực thuộc do vi phạm pháp luật và vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; tham gia quy trình kiểm điểm, xem xét, đề nghị kỷ luật 1 đồng chí thuộc diện Trung ương quản lý.

Các cấp ủy trực thuộc đã thi hành kỷ luật 9 tổ chức đảng và 66 đảng viên, trong đó có 15 đồng chí là cấp ủy viên các cấp. Cụ thể, nội dung vi phạm của đảng viên là vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình (47%); vi phạm chính sách nhà nước (13,5%); vi phạm việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc (12,1%); vi phạm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ và các vi phạm khác là (27,4%). 

Thảo luận, góp ý kiến tại hội nghị, các đại biểu đã cơ bản đồng tình, thống nhất với các văn bản dự thảo; đánh giá những kết quả đạt được; đồng thời các đại biểu đề xuất, bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần triển khai trong 6 tháng cuối năm 2022.

leftcenterrightdel
Hội nghị lần thứ 9 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Theo đó, trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy Khối và các đảng ủy thực thuộc xác định nhiệm vụ trọng tâm là tích cực, chủ động, phối hợp nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, thẩm định, xây dựng đề án, báo cáo trình Hội nghị Trung ương 6 theo Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư đảm bảo mục đích, yêu cầu, đúng tiến độ. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo tinh thần Kết luận số 12 KL/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị; tham mưu xây dựng Đề án “Quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án”; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền.

Các cấp đảng cơ quan Quốc hội và các cơ quan tư pháp lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu giúp Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện tốt các nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, chương trình giám sát năm 2022. Cấp ủy đảng các cơ quan hoạch định chính sách, tham mưu chiến lược và quản lý nhà nước lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Tham mưu triển khai hiệu quả Chiến lược tổng thể phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện tốt Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ…

Cấp ủy đảng các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông, đối ngoại, nghiên cứu khoa học, đào tạo lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các sự kiện lớn của đất nước. Thông tin chủ động, chính xác, kịp thời, toàn diện, đúng đối tượng về các hoạt động chính trị - xã hội, phản ánh tình hình kinh tế, xã hội của đất nước, công tác chỉ đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước, các vấn đề dân sinh, xã hội…

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao các đảng ủy trực thuộc nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chương trình đã đề ra và chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục trong thời gian tới.

Nhấn mạnh đến nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng chí Lại Xuân Lâm, đề nghị, các cấp ủy trực thuộc tiếp tục phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng đã xác định. Trong đó, cấp ủy đảng các cơ quan tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo cán bộ, đảng viên chủ động, phối hợp, tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cấp ủy đảng các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông, đối ngoại, nghiên cứu khoa học, đào tạo tham mưu làm tốt công tác thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các sự kiện lớn của đất nước…

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Lại Xuân Lâm tin tưởng các đảng ủy trực thuộc tiếp tục phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

Kết luận các nội dung của hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị Ban Chấp hành ủy quyền cho Ban Thường vụ chỉ đạo ban tham mưu giúp việc tiếp thu các ý kiến tại hội nghị để hoàn thiện các dự thảo Báo cáo và ban hành để tổ chức thực hiện./.

Tin, ảnh: Phạm Cường
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực