Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối NTM thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Chí

thông tin tại Hội nghị. (Ảnh: NK)

Đó là thông tin được Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối NTM thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Chí cho biết tại Hội nghị giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội diễn ra chiều 17/9.

Thông tin về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân”,  ông Nguyễn Văn Chí cho biết, qua 10 năm triển khai Chương trình số 02-CTr/TU, Hà Nội đạt nhiều kết quả nổi bật: Phát triển nông nghiệp chuyển biến tích cực; sản xuất nông, lâm, nghiệp và thủy sản giai đoạn 2010-2018 đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 3,34%/năm; giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2018 đạt 259 triệu đồng/ha/năm, vượt trước 2 năm so với mục tiêu của Chương trình (250 triệu đồng/ha/năm), tăng 117 triệu đồng/ha/năm so với năm 2010. Đặc biệt, thành phố có 133 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 135 chuỗi liên kết an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ. Các mô hình hiện nay tuy quy mô còn hạn chế nhưng đã đem lại hiệu qủa kinh tế cao, phù hợp với thực tế của thành phố và khẳng định được vị thế trong điều kiện hiện nay.

Về xây dựng nông thôn mới, Hà Nội là một trong những điểm sáng của cả nước với 6 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 325 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 84,2% số xã toàn thành phố), vượt kế hoạch 2 năm so với mục tiêu của Chương trình. Hiện, thành phố đã đạt và cơ bản đạt bình quân 18,64 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 10 tiêu chí; thu nhập bình quân khu vực nông thôn năm 2018 đạt 46,5 triệu đồng/người/năm (tăng 33,5 triệu đồng so với năm 2010). Tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực nông thôn chỉ còn 1,81%.

Tổng kinh phí huy động thực hiện Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2019 là 76.451 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương là 58 tỷ, chiếm 0,08%; ngân sách thành phố là 25.958 tỷ, chiếm 34%; ngân sách cấp huyện là 32.224 tỷ đồng, chiếm 42,12%; ngân sách xã 3.471 tỷ đồng, chiếm 4,5%; nguồn huy động ngân sách là 14.741 tỷ đồng, chiếm 19,3%...

Điểm nổi bật nhất của Hà Nội khi triển khai chương trình xây dựng NTM này là việc lựa chọn cách làm, giải pháp thực hiện. Đơn cử, việc thực hiện dồn điền đổi thửa, dù không phải là tiêu chí trong xây dựng NTM, nhưng có vai trò quan trọng trong việc hoàn thành nhiều tiêu chí khác. Qua đó, Hà Nội trở thành điểm sáng của cả nước về dồn điền đổi thửa với diện tích 79.454,3ha, đạt 104,6% so với kế hoạch.

Đặc biệt, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” được lan rộng trên toàn thành phố với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó, vai trò chủ thể của nhân dân rất rõ nét khi tham gia, chung sức xây dựng NTM.

Từ kết quả này, Hà Nội đề ra mục tiêu từ nay đến năm 2020 là tăng trưởng sản xuất nông nghiệp bình quân đạt từ 3,5-4%/năm trở lên; phấn đấu tỷ lệ ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp đạt 25-35% trở lên.

Về xây dựng nông thôn mới, Hà Nội phấn đấu đến năm 2020 có 85% số xã trở lên đạt chuẩn NTM (tăng 5% so với mục tiêu của Chương trình đề ra); có từ 10 huyện, thị xã trở lên đạt chuẩn NTM; thu nhập trung bình khu vực nông thôn đạt 50 triệu đồng/người/năm...

Nam Khánh