THE công bố thêm 4 lĩnh vực trong kết quả xếp hạng theo lĩnh vực - World University Rankings by Subject năm 2022. Nguồn: ITN 

Đối với lĩnh vực Kinh tế và Kinh doanh, Việt Nam có hai đại diện là Trường Đại học Tôn Đức Thắng (vị trí 201 - 250) – đứng thứ nhất Việt Nam và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (vị trí 601+).

Với lĩnh vực Khoa học Xã hội, Việt Nam có ba đại diện là Trường Đại học Tôn Đức Thắng (vị trí 251 – 300), Đại học Quốc gia Hà Nội (vị trí 501 - 600) và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (vị trí 601+). Đây là lần đầu tiên, Việt Nam có ba cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng trong lĩnh vực này.

Bảng xếp hạng lĩnh vực Khoa học Xã hội được tổng hợp từ nhiều chuyên ngành nhỏ như: truyền thông và nghiên cứu truyền thông, nghiên cứu chính trị và nghiên cứu quốc tế (bao gồm cả nghiên cứu phát triển), xã hội học và địa lý.

THE World University Rankings by Subject là bảng xếp hạng các trường đại học theo ngành, nhóm ngành đào tạo thuộc 11 lĩnh vực. Kết quả của bảng xếp hạng này được đánh giá dựa trên 5 nhóm tiêu chí gồm các chỉ số: Trích dẫn, Thu nhập từ chuyển giao công nghệ, Triển vọng quốc tế, Nghiên cứu và Giảng dạy. THE đã sử dụng các nguồn dữ liệu từ khảo sát (do THE thực hiện), cơ sở dữ liệu Scopus (thuộc Nhà xuất bản Elsevier) và dữ liệu do cơ sở giáo dục đại học cung cấp để thực hiện xếp hạng, nhưng trọng số được điều chỉnh lại để phù hợp với từng lĩnh vực.

Đến thời điểm này, Times Higher Education đã công bố kết quả của 10/11 lĩnh vực trong bảng xếp hạng 2022. Giáo dục đại học Việt Nam có tên trong 7 lĩnh vực tại bảng xếp hạng này, bao gồm: Lâm sàng và Sức khỏe, Khoa học sự sống, Khoa học cơ bản, Khoa học máy tính, Kinh tế và Kinh doanh, Kỹ thuật, Khoa học xã hội.

Đại học Quốc gia Hà Nội có 4 lĩnh vực được xếp hạng: Khoa học tự nhiên (Physical Sciences) thứ hạng 601 – 800 thế giới, Kỹ thuật (Engineering) thứ hạng 601 – 800 thế giới, Khoa học máy tính (Computer Sciences) thứ hạng 601 – 800 thế giới, Khoa học xã hội (Social Sciences) thứ hạng 501 – 600 thế giới./.

VA