leftcenterrightdel

 Dòng họ Trần Hữu, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên đón nhận Bằng khen

của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. (Ảnh: Thái Hoà)

Theo Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang, 6 tháng đầu năm 2021, cùng với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm khuyến học, khuyến tài; công tác tuyên truyền vận động xây dựng quỹ khuyến học của các cấp hội trong tỉnh đã có bước phát triển vượt bậc. Tổng số quỹ khuyến học toàn tỉnh đến tháng 6/2021 đạt 58,605 tỷ đồng, tăng hơn năm trước gần 3,5 tỷ đồng; trong đó quỹ khuyến học cấp tỉnh là 4,3 tỷ đồng, quỹ cấp huyện và cơ sở là 54,305 tỷ đồng. Bình quân đạt 31.600 đồng/người dân. Một số huyện có quỹ khuyến học luôn phát triển và ở mức cao, tiêu biểu như huyện Hiệp Hòa 13,616 tỷ đồng, đạt 55.000 đồng/người dân, huyện Tân Yên 11,089 tỷ đồng, đạt 56.700 đồng/người dân.

Công tác tư vấn trong lĩnh vực giáo dục đào tạo được các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh quan tâm thực hiện. 209/209 Trung tâm học tập cộng đồng ở các xã, phường, thị trấn hoạt động nề nếp, hiệu quả, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới; gắn giáo dục, phổ biến kiến thức đa dạng, phong phú, trên nhiều lĩnh vực cho nhiều đối tượng người học.

Đồng chí Nguyễn Thị Chính, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang cho biết, kết quả hoạt động công tác khuyến học, khuyến tài trong tỉnh đã thật sự góp phần thúc đẩy thực hiện tốt chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục – đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29/NQ- TW của Ban chấp hành Trung ương. Chất lượng giáo dục toàn diện của tỉnh được nâng lên và duy trì vững chắc. Năm học 2020-2021, trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, tỉnh Bắc Giang đạt 58 giải, đứng thứ 9 toàn quốc về số lượng giải. Phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập có bước phát triển nhanh. Đến nay, đã có 81% gia đình đăng ký “Gia đình học tập”, 86% số dòng họ đăng ký “Dòng họ học tập”, 88% số cộng đồng đăng ký “Cộng đồng học tập”, 95% số đơn vị đăng ký “Đơn vị học tập”.

Cùng với đó, Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang đã triển khai thực hiện thí điểm mô hình “Công dân học tập” ở 5 huyện, thành phố: Yên Dũng, Hiệp Hòa, Việt Yên, Lục Nam và thành phố Bắc Giang; với 150 gia đình, 15 xã và 45 đơn vị, cơ quan, trường học. 

Thời gian tới, Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác khuyến học, khuyến tài ở địa phương; phấn đấu đến cuối năm 2021, phát triển quỹ khuyến học của các cấp Hội trong tỉnh để đạt bình quân 33.000 đồng/người dân. /..

 

Thái Hòa