leftcenterrightdel
Hội Khuyến học tỉnh Hòa Bình phối hợp trao học bổng cho học sinh huyện Mai Châu. (Ảnh: PV).

Là một trong những “điểm sáng” về công tác KHKT, các cấp Hội Khuyến học tại huyện Lương Sơn (Hòa Bình) đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều hoạt động góp phần nâng cao nhận thức của người dân về học tập thường xuyên, học tập suốt đời. Nhiều hoạt động đã phát huy tác dụng, như: xây dựng các mô hình câu lạc bộ khuyến học theo cụm dân cư, xây dựng "góc khuyến học" tại mỗi tiểu khu, tổ chức các lớp học tập trung theo cụm khu dân cư hoặc thúc đẩy tinh thần tự học tại các gia đình, dòng họ, trong các buổi sinh hoạt của hội viên… Kết quả đến nay, huyện Lương Sơn đã có 11 Hội Khuyến học xã, thị trấn với 147 chi hội khuyến học khu dân cư, 30 Ban Khuyến học dòng họ, 43 Ban Khuyến học trường học, 21 Ban Khuyến học cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức kinh tế nhà nước, doanh nghiệp đã xây dựng được tổ chức khuyến học. Tổng số hội viên là gần 33,4 nghìn người, đạt tỷ lệ khoảng 25,8% dân số trong huyện. Chị Quách Thị Hoa ở Tiểu khu 6, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn (Hòa Bình) cho biết: “Qua tuyên truyền, tôi đã hiểu rõ hơn ý nghĩa của công tác khuyến học, khuyến tài; đồng thời, cũng động viên gia đình tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động của Ban Khuyến học và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các con học tập”.

Với sự quan tâm thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp, công tác KHKT đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả tại hầu hết các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Theo thống kê, đến nay, 100% khu dân cư, gần 50% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã có tổ chức Hội Khuyến học. Tỷ lệ hội viên/dân số đạt 25,5% (tăng gần 3% so với năm 2015). Hàng loạt mô hình học tập được xây dựng và duy trì liên tục như: "Nuôi lợn nhựa khuyến học", “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, "Ba đỡ đầu” đối với học sinh hoàn cảnh khó khăn... Các mô hình này đã có tác động to lớn, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Cùng với nỗ lực đẩy mạnh các phong trào học tập trong nhân dân, Hội Khuyến học các cấp đã đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả xây dựng Quỹ Khuyến học. Trong 5 năm qua, Quỹ Khuyến học toàn tỉnh đã vận động được 105,8 tỷ đồng. Từ Quỹ Khuyến học, các cấp Hội đã trao tặng 38.580 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó với số tiền 17,9 tỷ đồng; trao gần 295 nghìn suất quà cho học sinh giỏi với số tiền 57,4 tỷ đồng; khen thưởng, hỗ trợ trên 14,3 nghìn lượt giáo viên với số tiền hơn 2 tỷ đồng... Những kết quả đó cho thấy hiệu quả sử dụng Quỹ Khuyến học, chất lượng hoạt động của các cấp Hội Khuyến học, góp phần tích cực thúc đẩy sự nghiệp giáo dục của địa phương. Đồng thời, những kết quả này thực sự đáng trân trọng trong điều kiện Hòa Bình là tỉnh miền núi có nhiều đồng bào dân tộc cùng sinh sống, phong tục tập quán khác nhau, trình độ dân trí không đồng đều, đời sống của đồng bào còn nhiều khó khăn...

leftcenterrightdel
 Người dân phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình tham gia mô hình "Nuôi lợn nhựa khuyến học". (Ảnh: DL).

Tuy nhiên, việc thực hiện công tác KHKT của Hội Khuyến học các cấp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình vẫn còn những hạn chế nhất định: Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền đối với công tác KHKT chưa thực sự đầy đủ; một bộ phận người dân chưa thực sự quan tâm đến học tập của trẻ em; số ít cán bộ khuyến học ở cơ sở chưa có nhiều kinh nghiệm, còn lúng túng trong việc tham mưu, tổ chức các hoạt động KHKT; kinh phí hỗ trợ cho công tác khuyến học còn thấp; việc xã hội hóa để phát triển Quỹ Khuyến học ở một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn...

Theo đồng chí Quách Thế Tản, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hòa Bình, phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, các cấp Hội Khuyến học trên địa bàn toàn tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động để công tác KHKT trở thành trách nhiệm chung của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân. Phát huy vai trò nòng cốt của các cấp Hội Khuyến học trong quá trình xây dựng các mô hình học tập cho nhân dân, tạo khí thế và động lực mới để vận động toàn dân tham gia tích cực hơn nữa các nội dung của công tác KHKT. Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đảm bảo năng động, sáng tạo, phù hợp tình hình thực tế của địa phương, hướng toàn bộ hoạt động khuyến học về cơ sở, cộng đồng dân cư. Quan tâm, nhân rộng các mô hình học tập tiêu biểu, tấm gương "Người tốt, việc tốt”, mô hình "Công dân học tập”, "Đơn vị học tập” cấp huyện, cấp tỉnh. Tiếp tục phát triển Quỹ Khuyến học ở tất cả các cấp, cơ quan, đơn vị, địa phương, cộng đồng để tăng cường nguồn lực hỗ trợ cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh có năng khiếu, tài năng, những em bị thiệt thòi trong cuộc sống...

Nguyễn Thị Hoàn