Hà Tĩnh Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP từ 8 đến 8,5

Hà Tĩnh: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP từ 8 đến 8,5%

(ĐCSVN) – UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 với chủ đề “Trách nhiệm, hiệu quả, thực chất, thi đua đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ”.