Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương: Chủ động lựa chọn nội dung tham mưu mang tính đột phá, sáng tạo

Thứ sáu, 14/01/2022 22:00
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa lề lối, phương pháp làm việc theo phương châm "chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả". Mỗi cơ quan lựa chọn ít nhất 1 công việc đột phá, sáng tạo để tổ chức thực hiện; đi đầu, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng...
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel

Các đại biểu được bố trí ngồi tại 2 hội trường để bảo đảm phòng chống dịch COVID-19 

Chiều 14/1, Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

Các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự Hội nghị.    

leftcenterrightdel
Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tich HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

Tham mưu chỉ đạo triển khai có hiệu quả các mặt công tác

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2021, các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy đã chủ động, tích cực tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả các mặt công tác. Trong đó, công tác tuyên giáo, báo chí và tuyên truyền luôn bám sát và phục vụ tích cực các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ tỉnh; chủ động, tích cực tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII kịp thời, hiệu quả, đảm bảo yêu cầu đề ra. Công tác tuyên truyền được đổi mới, sáng tạo triển khai trên tất cả các kênh, các nền tảng, các phương tiện, chủ động đưa nội dung tuyên truyền lên mạng xã hội. Kịp thời tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh và các bộ phận có liên quan, xây dựng chương trình công tác toàn khóa, hằng năm và thường xuyên đôn đốc việc xây dựng, củng cố, duy trì các nhóm cộng tác viên 35 cấp huyện và các ngành, đoàn thể. Chủ động, sáng tạo trong tham mưu triển khai nhiệm vụ trên lĩnh vực tuyên truyền, khoa giáo, văn hóa, văn nghệ, lý luận chính trị, lịch sử Đảng...

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả; chủ động tham mưu chuẩn bị công tác nhân sự và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tham mưu ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; tham mưu sửa đổi, bổ sung, ban hành mới một số văn bản về công tác cán bộ cho phù hợp với tình hình mới; tham mưu chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021; gợi ý kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân năm 2021; tham mưu xây dựng Chỉ thị về đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên trong giai đoạn mới với các giải pháp mang tính đột phá đối với các đối tượng học sinh, sinh viên, công nhân, chủ doanh nghiệp, quân nhân xuất ngũ. Năm 2021, toàn tỉnh kết nạp được 1.771 đảng viên, tăng 41 đảng viên so với năm 2020. Quan tâm thực hiện công tác quản lý, rà soát, sàng lọc đảng viên...

Trong công tác kiểm tra, giám sát, tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy đề ra trong năm 2021; tích cực tham mưu giải quyết các đơn, thư tồn đọng kéo dài thuộc thẩm quyền; chủ động nắm tình hình, kịp thời kiểm tra và kết luận những tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều đổi mới; công tác nội chính và phòng chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm. Công tác đào tạo, bồi dưỡng vượt chỉ tiêu được giao, đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh đảm bảo mục tiêu, kế hoạch đặt ra. Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tham mưu rà soát thực trạng trình độ cán bộ, xây dựng kế hoạch và giải pháp cụ thể để thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung, công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị nói riêng đáp ứng được yêu cầu, tiêu chuẩn của người cán bộ trong thời kỳ mới...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đánh giá cao kết quả năm 2021 của tỉnh Hải Dương và đề nghị Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt để nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện hiệu quả công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng kế hoạch bảo vệ an toàn các mục tiêu, sự kiện quan trọng của địa phương, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ khiếu kiện phức tạp, đông người. Tăng cường kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII...

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị  

Mỗi cơ quan lựa chọn ít nhất 1 công việc đột phá, sáng tạo để tổ chức thực hiện

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng ghi nhận, biểu dương cố gắng, kết quả đạt được của lãnh đạo, cán bộ, nhân viên các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, cấp ủy cấp huyện, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu "vượt khó, tăng tốc" của tỉnh năm 2021.

Nhấn mạnh năm 2022 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng đối với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, các đề án, quy định, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tham mưu, làm tốt việc lan tỏa mạnh mẽ khát vọng phát triển của tỉnh Hải Dương đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh, tạo sức mạnh to lớn, động lực phát triển bứt phá.

Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch, dự án, công trình trọng điểm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Tập trung tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn cấp ủy cấp dưới tổ chức thực hiện thật tốt các chỉ đạo của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo đúng tinh thần "5 rõ", trọng tâm là thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa lề lối, phương pháp làm việc của từng cơ quan, đơn vị theo phương châm "chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả". Mỗi cơ quan lựa chọn ít nhất 1 công việc đột phá, sáng tạo để tổ chức thực hiện; đi đầu, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng. Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả làm việc của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy theo đúng tinh thần "3 không", "4 có", "5 rõ", "6 dám" để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng thực hiện thành công các mục tiêu năm 2022 và sự phát triển của tỉnh.

leftcenterrightdel

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tich HĐND tỉnh tặng bằng khen cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đã đề xuất các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy; ứng dụng công nghệ thông tin gắn với chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan đảng; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác tiếp dân, xử lý kiến nghị, phản ánh của dân; tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và khôi phục phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng...

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tặng bằng khen cho 41 tập thể có thành tích xuất sắc năm 2022./.

Nhóm PV
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực