Hải Dương phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, kế hoạch năm 2022

Thứ sáu, 14/01/2022 13:00
(ĐCSVN) - Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, toàn thể nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Hải Dương chung sức, đồng lòng, nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm, thực hiện đầy đủ, đồng bộ các giải pháp ngay từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch năm 2022 đã đề ra.
leftcenterrightdel

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương (khóa XVII) đã thảo luận và thống nhất nhiều nội dung quan trọng

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương (khóa XVII) diễn ra ngày 14/1, đã thảo luận và thống nhất một số vấn đề quan trọng về kết quả giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng vùng huyện; kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, các công trình trọng điểm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương; việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác cải cách hành chính; kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025...

Các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, trong bối cảnh nền kinh tế cả nước, trong đó có tỉnh Hải Dương phải đối mặt với các đợt dịch bệnh bùng phát làm ảnh hưởng tiêu cực đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Với tinh thần “vượt khó - tăng tốc”, trong năm vừa qua, tỉnh Hải Dương đã đạt nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực; có 11/14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước tăng 8,6% (xếp thứ 4 trong vùng đồng bằng sông Hồng, thứ 8 trong cả nước); thu ngân sách nhà nước đạt 21.046 tỷ, vượt 62% dự toán năm; hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Công tác quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng huyện, phát triển đô thị đã cơ bản thực hiện đúng tiến độ.

Để tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đạt được trong năm 2021, chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế và các giải pháp hiệu quả thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đề nghị các đại biểu làm việc tập trung; tích cực tham gia nhiều ý kiến bổ ích, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề; thể hiện sự đổi mới, dân chủ trong sinh hoạt cũng như trách nhiệm và vai trò đóng góp của mỗi đồng chí trên cương vị công tác của mình. Đồng chí nhấn mạnh, với tinh thần chỉ đạo "thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá", Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến, hoàn chỉnh, tiếp tục lãnh đạo các cấp, các ngành tổ chức triển khai, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Khẩn trương hoàn thiện phương án Quy hoạch tỉnh trong tháng 1/2022

Qua thảo luận, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản nhất trí với những nhận định, đánh giá như Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Báo cáo của Đoàn kiểm tra về kết quả giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng vùng huyện; công tác tham mưu xây dựng quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời lưu ý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện công tác lập, điều chỉnh quy hoạch trên địa bàn tỉnh; đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc lập Quy hoạch tỉnh, hoàn thiện việc lập điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị (Hải Dương, Chí Linh, Kinh Môn), quy hoạch vùng công nghiệp động lực để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định. Khẩn trương hoàn thiện phương án Quy hoạch tỉnh trong tháng 1/2022; đổi mới mạnh mẽ công tác quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chung thành phố, thị xã và các quy hoạch có liên quan; khẩn trương tiến hành lập quy hoạch phân khu, quy hoạch xã nông thôn để cụ thể hóa quy hoạch chung đô thị, quy hoạch vùng huyện và làm cơ sở để triển khai thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn;...

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng cơ bản đồng tình cao với nội dung báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, các công trình trọng điểm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương, nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đặc biệt, cần quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo, kết hợp với tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội, với tinh thần “5 rõ, 6 dám”, nâng cao chất lượng, hiệu quả và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc một cách nghiêm túc, đảm bảo tính khả thi cao, phù hợp với thực tế, đạt kết quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và sự phát triển của địa phương. Tập trung hoàn thành một số công trình, dự án trọng điểm mang tính đột phá đã được xác định trong Nghị quyết đại hội và trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Năm 2022, các huyện lựa chọn, tập trung nguồn lực ưu tiên thực hiện ngay 01 dự án có tính cần thiết hơn, các dự án còn lại căn cứ vào nguồn thu tiền sử dụng đất trong nhiệm kỳ để triển khai thực hiện. Rà soát mức dự kiến tiền thu sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 của các dự án cho sát với thực tế; rà soát các dự án khu dân cư, khu đô thị để thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch thu tiền sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 ở các cấp ngân sách và tạo nguồn thực hiện các công trình, dự án trọng điểm; ưu tiên tập trung triển khai các dự án có khả năng thu tiền sử dụng đất cao.

leftcenterrightdel
 

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất với các kiến nghị, đề xuất của Đoàn kiểm tra về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 17-NQ/TW, ngày 01/8/2007 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020. Trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành cần tăng cường vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, đặc biệt vai trò của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính. Đẩy mạnh công tác tham mưu, đề xuất sáng kiến, giải pháp để nâng cao hơn nữa chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Tập trung thực hiện hiệu quả việc triển khai và xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức trong công tác cải cách hành chính; kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng giải quyết công việc theo hướng “rõ người”, “rõ việc”. Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý tài chính, tài sản, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng...

Hội nghị đã thông qua Chương trình làm việc và Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2022 và xem xét một số nội dung quan trọng khác. Trong năm 2022 sẽ thực hiện 04 kỳ họp thường kỳ; tuỳ theo tình hình và yêu cầu thực tế, khi cần thiết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ tổ chức các kỳ họp đột xuất để giải quyết những công việc cụ thể. Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng và ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy từ đầu năm. 

Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 04 cuộc kiểm tra và 01 cuộc giám sát; tập trung kiểm tra, giám sát đối với những lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp; kiểm tra có trọng tâm, mở rộng giám sát để phòng ngừa vi phạm, những nơi có điểm nghẽn, nút thắt trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; những nơi có nhiều vụ, việc khiếu kiện, phức tạp, kéo dài...

Thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2022 xác định tiếp tục phải đối mặt với khó khăn, phức tạp do biến chủng mới của virut Sars-CoV-2, với tư tưởng phát triển bứt phá, tập trung chỉ đạo nhanh, quyết liệt, tập trung, sáng tạo hơn, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định chủ đề năm 2022 là “Thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá”; thống nhất nâng chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế đạt từ 10% trở lên.

Để đạt mục tiêu đề ra, Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ giải pháp tiên quyết là mỗi cấp, mỗi ngành cần đẩy nhanh tiến độ triển khai trên tất cả các công việc theo tinh thần 5 rõ, trong đó cần tập trung nhất là rõ về “tiến độ” và rõ “trách nhiệm”. Đồng chí yêu cầu, trước hết tổ chức cho nhân dân vui xuân, đón Tết Nhâm Dần năm 2022 đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; hạn chế tối đa việc tổ chức các hoạt động tập trung đông người, đảm bảo yêu cầu và tập trung phòng, chống dịch COVID-19; bố trí, phân công cán bộ, nhân viên trực, kịp thời xử lý, giải quyết hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh; thực hiện nghiêm chế độ thông tin thông suốt trong thời gian trước, trong, sau Tết; đảm bảo việc triển khai thực hiện nhiệm vụ không bị gián đoạn.

Theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện công tác lập, điều chỉnh, thực hiện các quy hoạch trên địa bàn tỉnh. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tháo gỡ khó khăn, cho doanh nghiệp phục hồi, phát triển; Tăng cường các nguồn lực cho đầu tư phát triển; nuôi dưỡng và khai thác các nguồn thu hợp lý; Điều hành ngân sách một cách linh hoạt, chủ động, cân đối ngân sách đảm bảo các khoản chi thiết yếu, chi đầu tư phát triển tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo giải ngân nguồn vốn đầu tư công theo tiến độ ngay từ những tháng đầu năm.

Đối với công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu năm 2022 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Trung ương. Ngay sau khi có kết quả đánh giá cán bộ, công chức năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ủy quyền cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tham mưu điều chỉnh, sắp xếp đội ngũ cán bộ cho hợp lý, đảm bảo có năng lực, phẩm chất, sẵn sàng ”đổi mới, sáng tạo” trong thực thi nhiệm vụ... Tập trung đổi mới lề lối, phong cách làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy theo phương pháp “01 giảm - 03 tăng” (Giảm họp - tăng cường đi cơ sở để chỉ đạo trực tiếp các nhiệm vụ ở địa phương; tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong hội họp; tăng phân cấp, phân quyền). Mỗi người đứng đầu phải đăng ký công việc “đổi mới - sáng tạo” để kiểm điểm, đánh giá kết quả vào cuối năm. Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, toàn thể nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh chung sức, đồng lòng, nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm, thực hiện đầy đủ, đồng bộ các giải pháp ngay từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch năm 2022 đã đề ra./.

Nhóm PV
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực