Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Bắc Ninh đã chuyển trọng tâm từ "học tập sang làm theo" với phương châm "mỗi đơn vị, địa phương chọn từ 1 - 2 việc cần giải quyết".

Những địa phương có sự chỉ đạo tốt đều tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc như tình trạng tham nhũng, lãng phí, kỉ luật kỉ cương lao động, xử lí những cá nhân, đơn vị vi phạm chế độ, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, mất đoàn kết nội bộ, xây dựng các điển hình tiên tiến, xuất sắc trong công tác, học tập, lao động sản xuất, đấu tranh phòng ngừa tội phạm... Mỗi đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả "1 đến 2 việc" đã và sẽ góp phần tạo nên phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trong sạch vững mạnh trong từng năm kế hoạch.

Hiện, Bắc Ninh đã có 1962 đơn vị tập thể, cá nhân được bình chọn tiêu biểu, xuất sắc tham dự các hội nghị, hội thảo, toạ đàm, trao đổi kinh nghiệm về học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó có 36 tập thể và 54 cá nhân tiêu biểu nhất được bình chọn tham gia hội nghị điển hình, tiên tiến cấp tỉnh nhân tổng kết 3 năm tiến hành cuộc vận động lớn có ý nghĩa xã hội và chính trị này. Từ kết quả, kinh nghiệm thực tiễn đạt được ở các địa phương, đơn vị, Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ Bắc Ninh đã có điều kiện tập hợp, tuyển chọn đưa vào xuất bản cuốn sách " Làm theo lời Bác " có tác dụng tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ nhân dân học tập, tiếp thu những kinh nghiệm quí vận dụng vào thực tế hoạt động nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội đề ra, làm cho cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh " tiếp tục đi vào chiều sâu, thu được kết quả tích cực toàn diện từ nay đến hết năm 2011./.