Phát huy, lan tỏa hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ” thời kỳ mới

Thứ ba, 27/04/2021 22:29
(ĐCSVN) - Qua 5 năm tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Quân sự tỉnh An Giang đã gắn việc học tập các chuyên đề với tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy đảng và chương trình giáo dục chính trị cơ bản, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng với nhiều nội dung, hình thức phong phú.

Ngày 27/4, Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel

Trao tặng Giấy khen cho 30 tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Qua 5 năm tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Quân sự tỉnh đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn việc học tập các chuyên đề với tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy đảng và chương trình giáo dục chính trị cơ bản, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng với nhiều nội dung, hình thức phong phú.

 Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là một nội dung chính trong sinh hoạt thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy, các tổ chức quần chúng, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường kỷ luật, kỷ cương.

Trên cơ sở 5 chuẩn mực phát huy phẩm chất Bộ đội cụ Hồ thời kỳ mới theo Chỉ thị 855-CT/QUTW ngày 12/8/2019 về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ” thời kỳ mới được cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp phải gương mẫu đi đầu thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả để nêu gương trước cấp dưới và quần chúng.

 Việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được đẩy mạnh với những việc làm cụ thể, thiết thực; tập trung đột phá vào nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, việc khó…với nhiều cách làm sáng tạo như các mô hình: Ấm tình đồng đội nơi biên giới; đoàn kết chia sẻ tình đồng đội; đưa rước học sinh trong mùa lũ; vận động quần chúng; tuyển quân; thực hiện mô hình chăm lo, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân trên địa bàn; mô hình hiệu quả tác động của Cuộc vận động đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tập trung vào công tác huấn luyện và công tác vận động quần chúng ... Những việc làm ý nghĩa, thiết thực này tiếp tục lan tỏa hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ” thời kỳ mới. 

 Dịp này, Đảng ủy Quân sự tỉnh tặng Giấy khen cho 30 tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị./.

Tin, ảnh: Hữu Đặng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực