Sau một quá trình tích cực học và làm theo gương Bác, tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ cuộc vận động của tỉnh Quảng Ninh đánh giá khái quát: Kết quả đạt được của tỉnh là rất tích cực và khả quan...

Các cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động của tỉnh trao đổi kinh nghiệm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Có thể nói, sau 3 năm thực hiện cuộc vận động, bằng những việc làm rất cụ thể, sáng tạo, tỉnh Quảng Ninh đã bước đầu thực hiện tốt các yêu cầu, nội dung của cuộc vận động. Các cấp uỷ đã nhận thức rõ hơn về mục đích, yêu cầu và sự cần thiết triển khai cuộc vận động; từ đó tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với nhiệm vụ quan trọng này. Đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đã biết, quan tâm nhiều đến cuộc vận động, coi việc phát động học và làm theo Bác là sự lựa chọn “đúng” và “trúng” nhằm tạo nên sự chuyển biến ngày càng tốt hơn trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể. Cuộc vận động bước đầu đã tạo ra những chuyển biến quan trọng trong mỗi cán bộ, đảng viên về nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống; ý chí vượt khó, cải tiến lề lối làm việc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Các ngành, đoàn thể từ cơ sở đến tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động, thiết thực như: Tỉnh đoàn triển khai phong trào “5 xây” “5 chống”, “Thanh niên Quảng Ninh làm theo lời Bác”; Hội LHPN tỉnh có cuộc vận động “nuôi lợn tiết kiệm” để hỗ trợ phụ nữ nghèo; Hội CCB tích cực thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa, chăm lo tết cho người có công, trẻ em khó khăn”; Hội Nông dân với phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”; Liên đoàn lao động tỉnh có cuộc vận động “Người cán bộ, công chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”... Được học tập tấm gương đạo đức của Bác, tình cảm của nhân dân đối với Bác ngày càng được củng cố, sâu sắc; thế hệ trẻ hiểu sâu thêm về tấm gương mẫu mực của Bác.

Từ chuyển biến về nhận thức, ý thức, các tập thể và cá nhân đã có nhiều việc làm thiết thực góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Các cấp, các ngành đã tăng cường lãnh đạo, bổ sung cơ chế chính sách trong giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, đầu tư cơ sở hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và thể hiện rõ nhất là việc tỉnh đã quyết tâm lập lại trật tự trong khai thác, tiêu thụ than, trong xây dựng cơ bản và quản lý đất đai. Học và làm theo Bác, trách nhiệm của mỗi cấp uỷ đảng, chính quyền trong giải quyết công việc liên quan đến đời sống của nhân dân chuyển biến ngày càng tốt hơn; lề lối làm việc của các cấp, các ngành được chú ý sửa đổi; tinh thần phục vụ nhân dân của công chức chuyển biến theo hướng tích cực. Kết quả rà soát các thủ tục hành chính của các cấp, các ngành trong tỉnh vừa qua là sự thể hiện rõ nhất. Toàn tỉnh đã hoàn thành đúng tiến độ việc thống kê, rà soát các thủ tục hành chính; phát hiện tới 66% các thủ tục hành chính không còn phù hợp. Học tập và làm theo tư tưởng “tiết kiệm, chống lãng phí” của Bác, các cơ quan trong tỉnh đã tiết kiệm chi tiêu ngân sách khoảng 10%/năm; và việc này đang dần trở thành phong trào ở các cơ quan, đơn vị. Nhiều tổ chức đã xây dựng được các mô hình tiết kiệm khá hiệu quả như: Hội LHPN tỉnh có 100% cơ sở hội tham gia các mô hình “tiết kiệm” ước tính có gần 5 tỷ đồng tiết kiệm; Đảng bộ Than Quảng Ninh tiết kiệm được hàng trăm tỷ đồng (bằng giảm chi phí thường xuyên 10%, giảm tiêu thụ điện 8% và giảm 5% định mức nhiên liệu; cắt giảm mua sắm thiết bị công sở, xe ô tô, xây trụ sở chưa cấp thiết... Công an tỉnh đổi mới điều hành trong đấu thầu các công trình, tiết kiệm được khoảng 608 triệu đồng.

Thực hiện cuộc vận động, Quảng Ninh cũng đã đẩy lùi một bước sự suy thoái về đạo đức, lối sống. Tinh thần trách nhiệm, ý thức rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên, góp phần củng cố lòng tin của dân đối với Đảng, Nhà nước. Một số thủ tục lạc hậu đã và đang dần được loại bỏ như thách cưới; ăn uống kéo dài trong cưới xin, ma chay; sự phô trương trong các lễ hội; tình trạng uống rượu bia trong giờ làm việc của cán bộ, công chức... Cũng thông qua thực hiện cuộc vận động, đã tác động tích cực đến việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể ở từng địa phương, đơn vị.

Xác định những kết quả đạt được qua 3 năm thực hiện mới chỉ là bước đầu, nên trong năm 2010, tỉnh xác định cần tiếp tục lồng ghép cuộc vận động với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi đảng bộ, cơ quan, đơn vị. Trong đó đảm bảo hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH, thực hiện tốt an sinh xã hội theo Nghị quyết ĐH Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2005-2010 đã đề ra; tạo sự chuyển biến rõ nét trong cải cách thủ tục hành chính; khắc phục biểu hiện sách nhiễu, tình trạng tham nhũng, lãng phí và xây dựng ý thức, tác phong phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức; tiếp tục lập lại trật tự trong khai thác, vận chuyển và tiêu thụ than; chấn chỉnh các sai phạm và tăng cường quản lý trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng cơ bản, chi tiêu mua sắm tài sản công. Cùng với đó, các cấp, các ngành cần đẩy mạnh việc xây dựng nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ lội, trong chấp hành luật lệ giao thông; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong sinh hoạt Đảng và bộ máy hành chính các cấp.