“Bơ Srăm Hồ Chí Minh – học tập Hồ Chí Minh”, đó là cách gọi tóm tắt về bộ tài liệu tuyên truyền "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng biên dịch sang tiếng K’Ho và Chu Ru để cấp phát miễn phí cho các địa phương trong tỉnh.

Trong quá trình triển khai học tập và làm theo gương Bác, nhận thấy địa bàn Lâm Đồng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, MTTQ tỉnh đã có ý tưởng xuất bản một cuốn tài liệu tuyên truyền bằng tiếng K’Ho và Chu Ru để đồng bào dễ đọc, dễ hiểu. Cuối năm 2010, MTTQ tỉnh bắt tay vào thu thập tài liệu. Trong suốt năm 2011, một đội ngũ biên dịch, biên tập được thành lập, vừa lấy ý kiến của các chuyên gia, các già làng, vừa trình bày bộ tài liệu sao cho dễ nhìn, dễ đọc. Những bản thảo đầu tiên hoàn thành, đội ngũ làm tài liệu tiếp tục đến các vùng đồng bào dân tộc ở huyện Di Linh, Đơn Dương thực hiện thí điểm cấp phát bà con đọc, lấy ý kiến để chỉnh sửa những lỗi chưa phù hợp.

Ông Đàm Xuân Đêu, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng, cho biết hiện đã xuất bản 2.000 cuốn song ngữ đầu tiên là tiếng Việt – K’Ho, Việt – Chu Ru. Bộ tài liệu trên được phát đến các khu dân cư, mặt trận tổ quốc huyện, xã, nhất là các địa phương có đông đồng bào người K’Ho, Chu Ru như các huyện Di Linh, Đức Trọng, Đơn Dương, Lạc Dương... và được lồng ghép vào các buổi sinh hoạt thôn, xóm, tuyên truyền cho bà con về tấm gương cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau khi cấp cho địa phương, MTTQ tỉnh sẽ tiếp nhận ý kiến của người dân và điều chỉnh lại từ ngữ, câu chữ chưa phù hợp.

Bộ tài liệu được chia thành 3 phần chính gồm: phần đầu giải thích ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phần 2 nói về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác Hồ; phần 3 là các tư liệu giới thiệu về đồng bào dân tộc thiểu số học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Trong đó, phần 2 chứa nhiều nội dung quan trọng nhất, tập trung khắc họa rõ nét về chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó chỉ ra những điều mà đồng bào nên học và làm theo Người. Ban biên soạn đã chọn những nội dung gần gũi để tuyên truyền cho bà con dễ hiểu, dễ làm, trong đó nhấn mạnh đến “Cần – Kiệm”, hai trong những đức tính quan trọng mà Bác đã nhắc nhở nhân dân cả nước.

Ông Phạm Kim Khang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng, cho rằng, xét về khía cạnh địa phương – nơi có đa số đồng bào dân tộc bản địa Tây Nguyên sinh sống nên việc chọn tiêu chí “Cần – Kiệm” của Bác để định hướng cho bà con là phù hợp nhất. Cũng theo ông Khang, điều quan trọng là câu chữ biên dịch sang tiếng của đồng bào phải thật dễ hiểu, gần gũi với bà con, tránh những từ ngữ khẩu hiệu, chung chung.

Là một trong những người tại địa phương tiếp cận với bộ tài liệu trên, già làng K’Bèo (người K’Ho, ngụ xã Liên Đầm, huyện Di Linh) nhận xét, mặc dù còn có một số lỗi chính tả, nhiều chữ dịch chưa sát nghĩa nhưng nhìn chung bộ tài liệu đã bao trùm được toàn bộ ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Đặc biệt, về hai đức tính “Cần – Kiệm” của Bác Hồ được giải thích khá sâu sát, phù hợp với đồng bào tại địa phương. “Sau khi đọc bộ tài liệu này, tôi đã tiếp thu được nhiều cái mới, đặc biệt là phương pháp học tập Bác Hồ như thế nào để áp dụng và tuyên truyền cho người trong gia đình, thôn xóm tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh” – già K’Bèo chia sẻ./.