Ảnh minh họa. Nguồn: VA

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, kết quả tuyển trước đợt I theo các phương thức khác (không lấy từ điểm thi) có tổng số thí sinh xác nhận nhập học trước xét tuyển chung là: 35.147 (năm 2018 khoảng 17.469), các thí sinh này đã được đưa ra khỏi DS tham gia xét tuyển đợt I.

Kết quả tuyển sinh đợt I, tương đối ổn định so với 2 năm trước. Cụ thể, chỉ tiêu từ điểm thi THPTQG: 351.154; trong đó, chỉ tiêu sư phạm là 29.765.

Số trúng tuyển sau lọc ảo là  405.193 đạt 115% chỉ tiêu; trong đó, trúng tuyển sư phạm là 18.536.

Các trường trong nhóm Phía Nam (90 trường) và Phía Bắc (53 trường) đã tham gia lọc ảo:

Thời gian

Số Mã trường xét tuyển từ điểm thi THPTQG

Số Mã trường đạt chỉ tiêu từ 100% trở lên

Số Mã trường đạt chỉ tiêu từ 70 đến dưới 100%

Số Mã trường đạt chỉ tiêu từ 50 đến dưới 70 %

Số Mã trường đạt chỉ tiêu dưới 50 %

TOÀN QUỐC

18h00 ngày 8/8

334

163

41

20

86

Tỷ lệ trên mã tuyển sinh

93%

49%

12%

6%

26%

Lũy kế

 

 

61% đạt từ 70%

67% đạt từ 50%

 

So với 2 năm trước số thí sinh trúng tuyển đợt 1 năm nay cao hơn rất nhiều, cụ thể:

 

Chỉ tiêu theo thi THPTQG

Số trúng tuyển theo thi THPTQG

Tỷ lệ trúng tuyển/chỉ tiêu

Số nhập học theo thi THPTQG

Tỷ lệ nhập học/chỉ tiêu

Tỷ lệ nhập học/trúng tuyển

Năm 2017

348,262

397,445

114,12%

284,756

81,76%

71,64%

Năm 2018

348,332

396,246

113,75%

253,513

72,77%

63,97%

Năm 2019

351.154

405.193

115,39%

 

 

 

 

Mỹ Anh