5 nhóm ngành được QS xếp hạng trong năm 2021 gồm: Khoa học máy tính và hệ thống thông tin; Kỹ thuật cơ khí, hàng không và chế tạo; Toán học; Vật lý và thiên văn học. Năm nay, ĐHQGHN có thêm ngành Kinh doanh và Nghiên cứu quản lý -  lần đầu được xếp hạng tại bảng này.


 Ảnh minh họa. Nguồn: TL

Trong đó, ngành Kỹ thuật cơ khí, hàng không và chế tạo, năm 2019 có thứ hạng 451-500 thế giới, năm 2020 không được ghi danh trong bảng xếp hạng và năm 2021 lấy lại thứ hạng so với năm 2019.

Đối với ngành Khoa học máy tính và hệ thống thông tin, mặc dù vẫn được xếp hạng nhưng thứ hạng từ nhóm 501 – 500 (năm 2020) đã xuống vị trí nhóm 601 – 650 và thứ 2 ở Việt Nam, sau Trường ĐH Bách khoa Hà Nội (năm 2021).

Đối với ngành Toán học, thứ hạng vẫn được giữ nguyên so với năm 2020, xếp thứ 401-450 thế giới và thứ nhất ở Việt Nam, tiếp đó là Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Đối với ngành Vật lý và Thiên văn học, năm 2021 ĐHQGHN là đơn vị duy nhất ở Việt Nam được xếp hạng, tăng lên vị trí 501-550 so với 551-600 trong năm 2020.

Đối với ngành Kinh doanh và Nghiên cứu quản lý, ĐHQGHN cũng là cơ sở duy nhất ở Việt Nam có ngành này được xếp hạng. Ngành được xếp hạng thứ 501 – 550 trong tổng số 1161 cơ sở giáo dục tham gia xếp hạng.

Lĩnh vực

Thứ hạng theo các năm

2019

2020

2021

Khoa học máy tính và hệ thống thông tin

(Computer Science and Information Systems)

551 - 600

501 - 550

601 – 650

Kỹ thuật cơ khí, hàng không và chế tạo

(Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering)

451 - 500

-

451 - 500

Toán học

(Mathematics)

-

401 - 450

401 - 450

Vật lý và thiên văn học

(Physics & Astronomy)

501 - 550

551 - 600

501 - 550

Kinh doanh và nghiên cứu quản lý

(Business & Management Studies)

-

-

501 - 550

Thống kê thứ hạng xếp hạng các lĩnh vực của ĐHQGHN theo năm

Được biết, Bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới theo lĩnh vực của tổ chức QS (QS World University Rankings by Subjects) được xây dựng dựa trên 4 tiêu chí, bao gồm: Uy tín trong giới hàn lâm (Academic Reputation); Uy tín với nhà tuyển dụng (Employer Reputation); Tỉ lệ trích dẫn trung bình trên một bài báo (Citations per paper); Chỉ số H-index đo lường năng suất và mức độ tác động của các công bố khoa học của đội ngũ giảng viên.

Các tiêu chí xếp hạng của QS nhấn mạnh vào đóng góp và tác động của chất lượng đào tạo của một ngành/lĩnh vực đào tạo đối với xã hội (thông qua đánh giá của học giả và nhà tuyển dụng) và các đóng góp cho hoạt động nghiên cứu khoa học (thông qua mức độ trích dẫn và chỉ số H-index). Tùy theo từng lĩnh vực, trọng số của các tiêu chí sẽ khác nhau.

Trước đó, 28/10/2020, ĐHQGHN có 3 ngành đào tạo được Times Higher Education và khẳng định vị trí số một Việt Nam trong các ngành được tạo được xếp hạng, cụ thể:

Khoa học máy tính (Computer Sciences) lần đầu tiên được THE đánh giá, nhưng đã có thứ hạng trong nhóm 501-600 thế giới, số 1 Việt Nam; Khoa học Vật lý (Physical Sciences) được xếp trong nhóm 601 – 800 thế giới, số 1 ở Việt Nam; Kỹ thuật & Công nghệ (Engineering & technology) được xếp trong nhóm 401 – 500 thế giới, số 1 ở Việt Nam.

Ngoài việc tiếp tục thuộc nhóm 801-1000 xếp hạng đại học thế giới Times Higher Education 2021, ĐHQGHN cũng thuộc nhóm 801-1000 trong 3 kỳ xếp hạng liên tiếp (2019 - 2021) trong Bảng Xếp hạng đại học thế giới của QS. Ngoài ra, ĐHQGHN cũng lần đầu tiên lọt vào nhóm 101–150 trong bảng Xếp hạng 50 trường đại học trẻ (Top 50 under 50) của QS kỳ xếp hạng 2021./.

Mỹ Anh