Ngày 10/7, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020.

Triển khai hiệu quả lĩnh vực tài nguyên môi trường

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, khi đất nước gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, toàn ngành đã quyết liệt chỉ đạo triển khai các đơn vị trực thuộc tăng cường kỷ luật - kỷ cương hành chính, tập trung hoàn thiện thể chế, đổi mới cơ chế, chính sách, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn để kiến tạo, tạo động lực tăng trưởng bứt phá.

Nổi bật là Bộ đã hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; tháo gỡ các nút thắt, rào cản để thúc đẩy đầu tư trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn và chủ động đón làn sóng chuyển dịch đầu tư nước ngoài.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: Bích Liên 

Bộ đã trình Quốc hội Dự án Luật bảo vệ môi trường; cắt giảm trên 40% thủ tục hành chính, giảm thời gian thực hiện thủ tục từ 20-75 ngày, thu hẹp khoảng 20 % đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường; xây dựng nền tảng thể chế phục vụ kiến tạo các mô hình phát triển bền vững như: kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế phát thải ít các bon; hình thành các ngành kinh tế mới như: đầu tư vào vốn tự nhiên, công nghiệp môi trường; hình thành thị trường phát thải.

Đặc biệt, trong bối cảnh giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Bộ đã triển khai 100% công tác quản lý điều hành, ký số trên môi trường mạng ở bộ, kết nối với toàn ngành và liên thông, gửi nhận văn bản trên Trục liên thông văn bản quốc gia; các cuộc họp tiếp tục được thực hiện theo hình thức không giấy tờ; hệ thống thông tin báo cáo đã được xây dựng và sẽ thực hiện kết nối dữ liệu từ các địa phương, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành; đóng góp cho phát triển nền kinh tế số, Chính phủ số, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Về lĩnh vực quản lý đất đai, Bộ đã tập trung hoàn thiện các dự thảo Nghị định: sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; khuyến khích tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp. Triển khai thực hiện lập nhiệm vụ quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của Luật Quy hoạch; hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh; tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đặc biệt là các dự án đã được giao đất nhưng chưa đưa đất vào sử dụng…

Lĩnh vực biển và hải đảo, Bộ triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36- NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hoàn thiện trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển. Tiếp thu ý kiến của các Thành viên Chính phủ để hoàn thiện dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Xây dựng dự thảo Nghị định quy định về thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển của tổ chức, cá nhân được giao để nuôi trồng thủy sản; hỗ trợ, bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi khu vực biển vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng..

Về bảo vệ môi trường, đã trình Quốc hội dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghi ̣định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen; tiếp thu giải trình, hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo ý kiến của các thành viên Chính phủ. Hoàn thiện Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam; Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phân loại, thu gom, tái chế và xử lý chất thải nhựa; tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí; tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại.

Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, vấn đề đổi mới, sáng tạo đã được thúc đẩy với hệ thống họp trực tuyến, hệ thống thông tin dữ liệu báo cáo, Trung tâm Điều hành thông minh, phần mềm theo dõi kết quả quan trắc, ô nhiễm không khí Envisoft, bản đồ đo mưa với độ phân giải 1 km để cảnh báo lũ, sạt lở khi có mưa lớn; phát triển kênh chia sẻ, trao đổi thông tin dự báo trực tuyến với các cơ quan dự báo quốc tế và trong nước; đưa vào vận hành và khai thác hiệu quả 10 trạm ra đa thời tiết trên toàn mạng lưới cơ bản bao trùm lãnh thổ Việt Nam…

Quán triệt tinh thần “Kỷ cương, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, khó khăn, thách thức trong thời gian tới còn rất nhiều, dịch COVID-19 trên thế giới diễn biến phức tạp, khó lường và triển vọng phục hồi kinh tế toàn cầu là rất khó khăn. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu quán triệt tinh thần “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”; khó khăn gấp hai thì phải nỗ lực, cố gắng gấp ba để thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Khương Trung 

Với vai trò là cơ quan quản lý nguồn lực đầu vào, kiểm soát đầu ra, dự báo tác động của thiên tai đối với hoạt động kinh tế - xã hội hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành của Bộ, ngành sẽ tác động đến hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị, Hội nghị sẽ tập trung bàn về mục tiêu, tiến độ, những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện những dự án quan trọng, từ đó, đưa ra những giải pháp, quyết định mang tính kiên quyết. Đồng thời, rà soát lại toàn bộ những nhiệm vụ liên quan đến thể chế, chủ động từ thể chế, chính sách để tiếp tục tháo gỡ các "điểm nghẽn", thúc đẩy cải cách, đổi mới; đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới lề lối, phương thức làm việc; tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công cấp độ 4; tăng cường phản ứng chính sách; phát huy mọi dư địa, tiềm năng lợi thế của ngành, lĩnh vực cho tăng trưởng; tận dụng tối đa thời cơ, đẩy mạnh thu hút đầu tư và giải ngân vốn đầu tư toàn xã hội. Tiếp tục phương châm hướng về địa phương cơ sở, giải quyết, trả lời kịp thời các vướng mắc từ thực tiễn; tổ chức đoàn công tác làm việc trực tiếp để xử lý các kiến nghị, đề xuất của địa phương.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị, các đơn vị trực thuộc rà soát lại toàn bộ những nhiệm vụ liên quan đến thể chế, chủ động từ thể chế, chính sách để tiếp tục tháo gỡ các “điểm nghẽn” cũng như thúc đẩy cải cách, đổi mới; đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01 và 02 của Chính phủ.

Bộ trưởng cũng khẳng định, từ nay đến cuối năm 2020, Bộ TN&MT tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công cấp độ 4; tăng cường phản ứng chính sách; phát huy mọi dư địa, tiềm năng lợi thế của ngành, lĩnh vực cho tăng trưởng…/.

Bích Liên