Ngày 19/5, ông Sái Công Hồng - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT trao đổi với báo chí về những điểm mới tại dự thảo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT về quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT.

Đa dạng hóa các hình thức kiểm tra đánh giá

Theo ông Sái Công Hồng, đối với học sinh đang học theo Chương trình GDPT ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT hiện vẫn đang thực hiện việc kiểm tra, đánh giá theo Thông tư số 58 cho đến hết năm học 2023-2024. Tuy nhiên, Thông tư số 58 có một số hạn chế như: nhiều môn học chỉ có hình thức đánh giá bằng bài kiểm tra và cho điểm; nhiều đầu điểm; chưa tiếp cận đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh...


 Ông Sái Công Hồng - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT. Nguồn: LA

Thực hiện Nghị quyết 29/NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, trong những năm gần đây, Bộ GD&DT đã chỉ đạo các địa phương đổi mới việc dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Với việc dạy và học được điều chỉnh như vậy thì hoạt động kiểm tra, đánh giá cũng cần phải điều chỉnh theo cho phù hợp với định hướng trên.

“Điều chỉnh, bổ sung Thông tư 58 là bước đệm, để tiếp cận dần với Chương trình GDPT 2018; giúp đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý chuyển dần từ việc dạy học, kiểm tra, đánh giá theo cách tiếp cận nội dung (kiến thức, kĩ năng), sang định hướng hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực người học; hướng tới dạy học phát triển phẩm chất, năng lực cho người học. Từ đó, giáo viên, cán bộ quản lý sẽ không bỡ ngỡ khi triển khai hoạt động kiểm tra đánh giá trong Chương trình GDPT 2018”- ông Sái Công Hồng nhấn mạnh.

Về nội dung bổ sung quy định đánh giá, xếp hạng học sinh THCS, THPT, ông Sái Công Hồng cho biết, trước hết, quy định về đánh giá, xếp loại học sinh ban hành kèm dự thảo Thông tư giữ lại những nội dung phù hợp với Chương trình GDPT hiện hành (Chương trình 2000), phù hợp với thực tế của đội ngũ giáo viên và cố gắng giữ lại một số mẫu hồ sơ, sổ sách hiện hành. Cùng với đó, bỏ, điều chỉnh những nội dung lạc hậu, không còn phù hợp. Cụ thể:

Bổ sung một số hoạt động kiểm tra đánh giá vì sự tiến bộ của người học, coi kiểm tra đánh giá như một hoạt động học tập, kiểm tra đánh giá để phát triển năng lực tự học của người học, trong đó, coi trọng kiểm tra đánh giá quá trình học tập.

Đa dạng hóa các hình thức kiểm tra đánh giá; tăng cường kiểm tra đánh giá quá trình, khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra đánh giá. Bước đầu sử dụng một số biểu hiện về năng lực, phẩm chất trong Chương trình GDPT 2018 để thực hiện kiểm tra đánh giá về hành vi, thái độ, nhiệm vụ học tập của học sinh. Đồng thời, hướng tới việc khen thưởng toàn diện hơn, với việc khen thưởng toàn diện và khen thưởng các năng lực chuyên biệt của người học.

Đánh giá vì sự tiến bộ của người học

Với định hướng như trên, Dự thảo có một số nội dung chỉnh sửa chính như sau:

Thứ nhất, tăng cường kết hợp đánh giá định tính và định lượng. Cụ thể, kết hợp đánh giá bằng nhận xét và đánh giá bằng điểm số ở hầu hết các môn học (trừ Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục).

Đánh giá bằng điểm số kết quả thực hiện các yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng đối với môn học quy định trong Chương trình GDPT do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành. Kết quả đánh giá được cho điểm theo thang điểm từ điểm 0 đến 10; nếu sử dụng thang điểm khác thì phải quy đổi về thang điểm 10.

Đánh giá bằng nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi, kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh trong quá trình học tập môn học quy định trong Chương trình GDPT do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành.


 Ảnh minh họa. Nguồn: VA

Thứ 2, đa dạng hóa các hình thức kiểm tra, đánh giá. Trước đây, chú trọng kiểm tra đánh giá bằng điểm số, đánh giá định lượng nhiều hơn; chủ yếu kiểm tra đánh giá bằng các bài kiểm tra viết, kiểm tra hỏi đáp (miệng). Nay, đa dạng hóa các hình thức kiểm tra đánh giá. Theo đó, hình thức kiểm tra đánh giá thường xuyên có: hỏi – đáp, thuyết trình, viết ngắn (trên giấy hoặc trên máy tính), thực hành, sản phẩm học tập. Hình thức kiểm tra đánh giá định kì có bài kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính; thuyết trình; thực hành; sản phẩm học tập.

“Dự thảo Thông tư khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong kiểm tra đánh giá trên máy tính để tận dụng thế mạnh của CNTT, nhằm phát triển hoạt động kiểm tra đánh giá vì sự tiến bộ của người học, phát triển năng lực tự học của người học. Đặc biệt, có chú trọng đến hoạt động kiểm tra đánh giá thông qua sản phẩm học tập của người học, qua những hoạt động thực hành”- ông Sái Công Hồng chia sẻ thêm.

Tổng số đầu điểm giảm so với quy định hiện hành

Thứ 3, thống nhất số đầu điểm đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ cho mỗi môn học. Với kiểm tra đánh giá thường xuyên, môn học có từ 35 tiết trở xuống/năm học quy định 2 điểm đánh giá thường xuyên; môn học có từ trên 35 tiết đến 70 tiết/năm học: 3 điểm đánh giá thường xuyên; môn học có từ trên 70 tiết/năm học: 4 điểm đánh giá thường xuyên. Với kiểm tra đánh giá định kì: mỗi môn học có 1 điểm đánh giá giữa kỳ và 1 điểm đánh giá cuối kỳ; không còn điểm 1 tiết. Tổng số đầu điểm giảm so với quy định hiện hành. Môn nhiều nhất là có 6 đầu điểm.

Đặc biệt, kiểm tra đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ, trong Dự thảo đang xin ý kiến này, không chỉ có kiểm tra đánh giá kiểu truyền thông là viết trên giấy mà còn có thực hiện trên máy tính; ngoài ra, vẫn có thể thay thế lấy điểm thông qua các hoạt động học tập, sản phẩm học tập. Tuy nhiên, thời lượng dành cho hoạt động kiểm tra đánh giá cuối kỳ, giữa kỳ phụ thuộc vào thời lượng môn học, số tiết môn học đó trong năm.

Đáng chú ý, số lần kiểm tra đánh giá thường xuyên không giới hạn bởi số đầu điểm kiểm tra đánh giá thường xuyên; như vậy, đánh giá không phải chỉ để cho điểm mà vì sự tiến bộ của người học.

Thứ 4, tăng cường vai trò môn Ngoại ngữ trong xét danh hiệu học sinh giỏi; mở rộng hơn đối tượng khen thưởng.

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 58 chi tiết đang được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT để xin ý kiến góp ý hoàn thiện, chúng tôi xin tiếp tục tiếp thu các ý kiến đóng góp ý kiến để hoàn thiện thông tư kịp ban hành cho áp dụng cho năm học 2020-2021./.

Mỹ Anh