leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Bích Liên

Theo đó, đến nay 100% các huyện đã ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ địa chính, quản lý đất đai ở các mức độ khác nhau, trong đó có 182/713 đơn vị hành chính cấp huyện trên 46 tỉnh/thành phố đang vận hành, quản lý khai thác, sử dụng đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai để phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn. Hiện nay, đã có 59/63 tỉnh, thành phố đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai một cấp theo quy định.

Về công tác giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện hướng dẫn, xử lý các vướng mắc trong công tác áp dụng bảng giá đất, định giá đất cụ thể và công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được triển khai rộng rãi. Tại các địa phương, 63/63 tỉnh, thành phố đã xây dựng và áp dụng thực hiện tốt bảng giá đất giai đoạn 2015-2019

Về việc thực hiện Nghị định số 96 của Chính phủ quy định về khung giá đất, Tổng cục đã trình Bộ trưởng ký văn bản chỉ đạo các địa phương thực hiện việc xây dựng bảng giá đất để áp dụng trong giai đoạn 2020 – 2024, đến nay đã có 60/63 tỉnh, thành phố đã xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020 -2024. 

Việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh thông qua đường dây nóng được Tổng cục duy trì thường xuyên, liên tục từ năm 2014 đến nay, qua tiếp nhận thông tin, Tổng cục đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương xem xét, giải quyết, đặc biệt đã cử nhiều đoàn công tác xuống địa bàn để làm rõ thông tin và chỉ đạo xử lý kịp thời.

Theo Tổng cục Quản lý Đất đai, hiện qua theo dõi, tổng hợp, mặc dù tình hình đơn thư khiếu nại về đất đai có xu hướng giảm so với giai đoạn trước (từ 2009 đến năm 2013) nhưng vẫn chiếm tỉ lệ cao trong tổng số đơn thư khiếu nại (trên 60%) và vẫn còn nổi lên một số điểm nóng. Nội dung các thông tin phản ánh về sai phạm, khiếu nại, tố cáo vẫn tập trung chủ yếu về giá đất bồi thường,cấp giấy chứng nhận, tình trạng chậm đưa đất vào sử dụng, quy hoạch treo….

Tiếp tục triển khai hiệu quả nhiệm vụ quản lý đất đai, thời gian tới Tổng cục sẽ rà soát, sửa đổi, bổ sung, kiểm soát chặt chẽ các quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trong quá trình xây dựng và trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện tốt việc xây dựng và áp dụng khung giá đất cho giai đoạn 2020 - 2024. Tổ chức thực hiện thẩm tra Khung Chính sách, bồi thường hỗ trợ, tái định cư. Tổ chức thực hiện kiểm tra việc thi hành chính sách pháp luật về giá đất và phát triển quỹ đất theo kế hoạch.

Đồng thời, tổ chức chỉ đạo thực hiện hoàn thành công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được duyệt. Duy trì và tăng cường công tác tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng các vi phạm về lĩnh vực đất đai; nắm bắt, xử lý kịp thời các thông tin mà báo chí và dư luận quan tâm./.

Bích Liên