leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN 

Theo Cục An toàn bức xạ hạt nhân (Bộ Khoa học và Công nghệ), năm 2020 Cục đã cấp 1051 giấy phép; 856 chứng chỉ nhân viên bức xạ và chứng chỉ hành nghề, 66 giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, phê duyệt 130 kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở; triển khai 11 đợt thanh tra tại 48 cơ sở trên địa bàn 17 tỉnh, thành phố (trong đó: 08 cơ sở thanh tra đột xuất, 40 cơ sở thanh tra theo kế hoạch, đạt 100% Kế hoạch thanh tra năm 2020).

Tính đến ngày 30/11/2020, thanh tra Cục đã chủ trì triển khai 11 đợt thanh tra đối với tổng số 48 cơ sở trên địa bàn 19 tỉnh, thành phố. Trong đó, 40 cơ sở theo kế hoạch (hoàn thành 100% kế hoạch được Bộ trưởng phê duyệt) và 08 cơ sở đột xuất. Các Đoàn thanh tra đã lập biên bản vi phạm hành chính và Cục trưởng đã ban hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính tương ứng với 13/48 cơ sở (chiếm 27% tổng số cơ sở được thanh tra). Tổng số tiền phạt là 128.500.000đ (Một trăm hai mươi tám triệu năm trăm nghìn đồng).

Trong năm qua công tác bảo đảm an toàn bức xạ và hạt nhân; đẩy mạnh ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đã được triển khai hiệu quả. Trong đó, Cục đã tập trung vào việc đảm bảo nguồn cung đồng vị phóng xạ, dược chất phóng xạ cho các cơ sở y tế.

Cục đã Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh chủ trương đầu tư, cho phép lựa chọn nhà thầu thực hiện hợp đồng Khảo sát lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, Hồ sơ xin phê duyệt địa điểm theo hình thức đặc biệt để xây dựng Dự án Trung tâm Nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân.

Theo Cục An toàn bức xạ hạt nhân, để triển khai việc phát triển đảm bảo an toàn bức xạ hạt nhân, Cục sẽ tập trung hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định điều kiện tiến hành công việc bức xạ và điều kiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, tiếp tục đề xuất nhiệm vụ sửa đổi Luật Năng lượng nguyên tử năm 2008; tăng cường và bảo đảm chất lượng hoạt động thẩm định cấp phép, đưa hệ thống cấp phép trực tuyến vào áp dụng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân; triển khai công tác thanh tra an toàn bức xạ hạt nhân theo đúng kế hoạch.

Đồng thời, tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò đầu mối trong hoạt động hợp tác quốc tế với các đối tác quốc tế trong việc xây dựng, triển khai các dự án và hoạt động hợp tác vùng, hợp tác kỹ thuật trong nước./.

Bích Liên