Văn bản của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng chỉ đạo thu phí cách ly y tế tập trung với người đến từ địa phương có dịch.

Văn bản của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Cảng vụ Hàng không miền Trung, Công an TP, Bộ Chỉ huy quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP, UBND các quận, huyện, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức cách ly y tế tập trung có thu phí đối với công dân rời khỏi TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh từ ngày 5/4/2020 đến TP Đà Nẵng (kể cả người dân Đà Nẵng sinh sống, làm việc, học tập tại 02 địa phương trên) bằng đường hàng không, đường sắt, đường bộ, đường thủy.

Địa điểm cách ly là tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn TP. Thời gian cách ly 14 ngày, kể từ ngày rời khỏi TP Hà Nội hoặc TP Hồ Chí Minh. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự TP thu phí ăn, sinh hoạt hằng ngày đối với công dân từ TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đến TP Đà Nẵng được cách ly y tế tập trung, mức thu theo quy định hiện hành (Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020); tiền ở theo chi phí của cơ sở cách ly tập trung.

Bên cạnh việc cách ly tập trung kể trên, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng chỉ đạo các địa phương, đơn vị lưu ý tổ  chức cách ly tại nhà, tại nơi cư trú, lưu trú, tạm trú đối với công dân rời khỏi TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh từ ngày 1/4/2020 – 4/4/2020 và công dân đến từ những địa phương có trường hợp bệnh COVID -19 lây lan thứ phát tại cộng đồng khi đến Đà Nẵng.

 
 Lực lượng Y tế  triển khai công tác kiểm tra thân nhiệt tại các địa điểm cách ly y tế

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng chỉ đạo phải thường xuyên cập nhật danh sách các địa phương có trường hợp bệnh lây lan thứ phát tại cộng đồng, chủ động thông báo đến Công an TP, UBND các quận, huyện và các đơn vị chức năng có liên quan và phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Đối với những trường hợp đã hoàn thành quá trình cách ly y tế tại các địa phương khác theo quy định, đến hoặc trở về TP Đà Nẵng, có giấy xác nhận hoàn thành quá trình cách ly thì không áp dụng biện pháp cách ly; yêu cầu những trường hợp này phải khai báo với cơ quan y tế và chính quyền địa phương, thực hiện tư vấn tự theo dõi sức khỏe và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Những trường hợp đặc biệt cần phải đi công tác, công vụ hoặc có việc khẩn cấp của gia đình khi đến hoặc trở về TP Đà Nẵng phải có xác nhận của cơ quan công tác và chính quyền, cơ quan y tế địa phương nơi đi (xác nhận về công tác, công vụ đặc biệt hoặc việc khẩn cấp của gia đình kèm theo tình trạng sức khỏe, tiền sử dịch tễ).

Các nội dung này sẽ được Ban Chỉ đạo xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với diễn biến cụ thể của dịch bệnh.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng yêu cầu Công an TP chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, UBND các quận, huyện, xã phường, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo và các đơn vị chức năng liên quan tiếp tục duy trì, đảm bảo hoạt động các chốt kiểm soát dịch liên ngành tại các vị trí cửa ngõ ra, vào thành phố; cập nhật danh sách các địa phương có trường hợp bệnh lây lan thứ phát tại cộng đồng từ Sở Y tế, tăng cường kiểm tra, rà soát các trường hợp đến thành phố Đà Nẵng để áp dụng các biện pháp cách ly, can thiệp y tế phù hợp; phối hợp với UBND các quận, huyện, Sở Y tế và các đơn vị liên quan thực hiện giám sát, quản lý các trường hợp cách ly đã nêu./.

Tin, ảnh: Đình Tăng