leftcenterrightdel

Họp về công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Ảnh: Trường Giang

Ngày 12/8, tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý Đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã họp về công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Tổng cục Quản lý Đất đai cho biết, thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019  của Thủ tướng Chính phủ về  việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, Tổng cục đã tham mưu trình Lãnh đạo Bộ ban hành các Thông tư hướng dẫn, ban hành phương án thực hiện công tác này; trực tiếp và tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành các Công văn để chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc các địa phương thực hiện.

Đặc biệt đã tổ chức các đoàn công tác đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện tại 42 tỉnh, thành phố. Trong đó, đôn đốc và hướng dẫn tại 10 tỉnh; kiểm tra kết quả thực hiện cấp xã tại 12 tỉnh; kiểm tra kết quả ở các cấp 20 tỉnh.

Ngoài ra, Tổng cục cũng đã tham mưu để Bộ báo cáo Chính phủ tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và xin lùi thời gian thực hiện công tác này. Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đồng ý với đề xuất của Bộ TN&MT, cho phép kéo dài thời gian hoàn thành và báo cáo kết quả kiểm kê đất đai năm 2019 vào quý IV/2020.

Tính đến ngày 31/7/2020, số đơn vị cấp xã đã cơ bản hoàn thành đặt 93% tổng số xã; số đơn vị thực hiện cấp huyện đã cơ bản hoàn thành đạt 77% tổng số huyện. Cấp tỉnh đến nay, Tổng cục đã nhận được kết quả kiểm kê chính thức của 10 tỉnh là: Tiền Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Bắc Giang, Hậu Giang, Đồng Nai, Thái Bình, Ninh Thuận, Trà Vinh, An Giang; 3 tỉnh đã hoàn thành đang trong thời gian gửi kết quả trình UBND tỉnh là: Vĩnh Phúc, Bình Phước, Cà Mau.

Trên hệ thống phần mềm TK Online tính đến ngày 11/8/2020 có 33 tỉnh, thành phố đã đưa toàn bộ dữ liệu kiểm kê cấp xã lên hệ thống tổng hợp cấp tỉnh huyện; có 29 tỉnh, thành phố chưa đưa hết dữ liệu kiểm kê cấp xã trên hệ thống ; đặc biệt có 3 tỉnh chưa xin cấp tài khoản để đưa dữ liệu kiểm kê cấp xã lên hệthống: Yên Bái, Hưng Yên, An Giang,

Theo Tổng cục Quản lý, nguyên nhân của việc chậm hoàn thành công tác kiểm kê là do các địa phương chậm phê duyệt Dự toán kinh phí; nhiều địa phương có khó khăn về kinh phí và chờ kinh phí hỗ trợ từ trung ương nên chưa phê duyệt Dự toán, dẫn tới việc đấu thầu lựa chọn đơn vị thực hiện chậm trễ; việc bố trí kinh phí nâng cấp phần mềm kiểm kê còn thiếu, còn chậm.

Cùng với đó, nhiều địa phương có thay đổi địa giới hành chính cấp xã, huyện do thực hiện Nghị quyết số 32 ngày 14/5/2019  của Chính phủ về kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong giai đoạn 2019 -2021 nên ảnh hưởng tới tiến độ công tác này.

Mặt khác, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên việc thực hiện ở các địa phương bị chậm, nhất là công tác thực hiện tại cấp huyện, tỉnh do chưa thể đi đôn đốc, kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 nhằm tìm ra các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác này theo yêu cầu đề ra.

Thứ trưởng Lê Minh Ngân ghi nhận những nỗ lực của Tổng cục Quản lý đất đai trong việc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, nhất là trong việc xây dựng các Thông tư hướng dẫn, xây dựng các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, xây dựng phần mềm kiểm kê đất đai, theo dõi tháo gỡ, vướng mắc khi triển khai ở các địa phương…

Tuy nhiên, trong việc triển khai vẫn còn một số hạn chế như: chậm hoàn thiện phần mềm kiểm kê; việc quan tâm của chính quyền địa phương về công tác này còn chưa cao…

Để đẩy mạnh thực hiện công tác này trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Minh Ngân yêu cầu Tổng cục Quản lý đất đai tiếp tục tham mưu Bộ có Văn bản gửi UBND các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc tiến độ thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; đồng thời, rà soát công tác triển khai tại các đơn vị trực thuộc, có liên quan và địa phương để kịp thời tháo gỡ./.

 

 

Bích Liên