Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến tại Cổng thông tin khảo thí ĐHQGHN, địa chỉ: khaothi.vnu.edu.vn hoặc cet.vnu.edu.vn. Hiện tại, Cổng thông tin khảo thí chỉ có phiên bản cho máy tính, chưa phục vụ trên điện thoại thông minh, do vậy, thí sinh phải sử dụng máy tính khi đăng ký dự thi.


 Thí sinh đăng ký tại Cổng Thông tin Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội , địa chỉ: khaothi.vnu.edu.vn hoặc cet.vnu.edu.vn

Để đăng ký dự thi, thí sinh phải có email cá nhân, không sử dụng email của người khác. Email này dùng để đăng ký tài khoản của thí sinh tại Cổng thông tin khảo thí. Tài khoản này được duy trì trong 24 tháng kể từ ngày đăng ký dự thi, tiếp nhận phản hồi từ Cổng thông tin khảo thí, tra cứu thông tin và kết quả thi. Đồng thời, thí sinh cần chuẩn bị ảnh chân dung (bản điện tử, định dạng .jpg, kích thước 4x6cm): ảnh chụp làm chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân trên phông nền sáng màu, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu. Ảnh được chụp trong 6 tháng tính đến thời điểm đăng ký dự thi. Ảnh của thí sinh được sử dụng để in vào Giấy chứng nhận kết quả thi nên thí sinh cần có ảnh đúng quy cách và có chất lượng ảnh tốt nhất.

Quy trình đăng ký dự thi gồm 8 bước. Bước 1: Truy cập khaothi.vnu.edu.vn, chọn “Đăng ký” ở trang chủ. Nếu đã đăng ký tài khoản thì chọn “Đăng nhập” bên cạnh để thực hiện các thao tác tiếp theo. Bước 2: Đăng ký tài khoản. Bước 3: Kiểm tra email (đã dùng để đăng ký tài khoản), mở thư có tiêu đề “Xác nhận" đăng ký tài khoản” để xác thực. Sau khi xác thực tài khoản thành công, hệ thống tự động chuyển đến trang đăng nhập. Bước 4: Thí sinh đăng nhập với tên đăng nhập là địa chỉ email và mật khẩu đã tạo ở Bước 2. Trường hợp quên mật khẩu thì bấm chọn “Quên mật khẩu”. Sau đó, nhập địa chỉ email và chọn “Gửi”. Tiếp theo, mở thư có tiêu đề “Lấy lại mật khẩu” trong email của bạn để nhận mật khẩu mới. Đăng nhập bằng mật khẩu mới được cấp lại.

Bước 5: Chọn chức năng “Hồ sơ thí sinh” và chọn “Nhập hồ sơ thi” để khai báo. Thông tin của thí sinh được sử dụng cho giấy báo dự thi và giấy chứng nhận kết quả thi. Thí sinh phải đảm bảo tính chính xác và tự chịu trách nhiệm về thông tin khai báo (gồm cả ảnh). Chọn “Ghi nhận” sau khi hoàn thành đầy đủ việc khai báo hồ sơ thí sinh.

Bước 6: Tại trang chủ, chọn “Đăng ký thi”. Chọn “Đợt thi mới mở”. Sau đó, chọn “Mã đợt thi” để chọn điểm thi, ca thi và chọn “Ghi nhận” để chính thức đăng ký dự thi. Ngay sau đó, thí sinh sẽ nhận được email “Xác nhận thông tin đăng ký dự thi”. Nếu cần sửa kết quả đã đăng ký, hãy chọn “Sửa đăng ký thi” để thay đổi ca thi, bổ sung ca thi mới, chuyển địa điểm thi. Chọn đợt thi cần điều chỉnh và thực hiện thay đổi nếu muốn. Sau đó, chọn “Ghi nhận thay đổi”.

Ngoài ra, thí sinh cũng có thể chọn “Hủy đăng ký đợt thi” để hủy đợt thi này hoặc chọn “Quay lại” nếu không thay đổi thông tin.

Lệ phí đăng ký không được hoàn trả với bất kỳ trường hợp thay đổi hay “Hủy đăng ký đợt thi”.

Bước 7: Thí sinh xem lại toàn bộ thông tin đăng ký dự thi ở chức năng “Tra cứu”.

Bước 8: Nộp phí đăng ký dự thi. Phí đăng ký dự thi tính theo từng ca thi theo thông báo của Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2021, phí đăng ký dự thi là 200.000đ/thí sinh/lượt thi.

Sau 48 giờ kể từ khi đăng ký đợt thi mà thí sinh không nộp phí đăng ký dự thi thì cổng thông tin tự động xóa đợt thi của thí sinh đã đăng ký. Phí đăng ký dự thi đã nộp không trả lại.

Bước 9: Thí sinh xem thông tin dự thi, tải và in phiếu báo dự thi tại chức năng “Tra cứu” trước ngày thi. Cổng thông tin sẽ hiển thị thông tin đăng ký dự thi và cho phép in phiếu báo dự thi để xuất trình trước khi vào phòng thi.

Trước ngày thi, thí sinh cần chuẩn bị các giấy tờ cá nhân: Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân; Phiếu báo dự thi (bản in) và các vật dụng được mang vào phòng thi theo Quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội./.

Mỹ Anh