Lương bình quân của giảng viên khối ngành kỹ thuật công nghệ là 5,1 triệu đồng/tháng, tiếp đó là ngành sư phạm với 4,48 triệu đồng và thấp nhất là giảng viên ngành kinh tế với 4,5 triệu đồng/tháng.

Đây là những con số được Vụ Kế hoạch-Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng hợp từ báo cáo công khai về thu chi tài chính của 291 đại học, cao đẳng, tính theo mức lương của các giảng viên năm 2008.

Tuy có mức lương giảng viên thấp nhất nhưng ngành kinh tế lại dẫn đầu về mức lương của cán bộ quản lý và lương của nhân viên.

Cụ thể, lương của cán bộ quản lý ngành kinh tế là 5,6 triệu đồng/tháng, tiếp đó là ngành kỹ thuật công nghệ với 4,8 triệu đồng và cuối cùng là ngành sư phạm với 4,75 triệu đồng/tháng.

Nhân viên của các trường khối ngành kinh tế "sống khỏe" nhất với 2,9 triệu đồng/tháng, ngành kỹ thuật công nghệ là 2,05 triệu đồng và thấp nhất là nhân viên ngành sư phạm, chỉ được 1,9 triệu đồng/tháng.

Báo cáo công khai thu chi tài chính là một phần trong yêu cầu “ba công khai” của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các đại học, cao đẳng trong cả nước, gồm công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục (gồm diện tích trường, cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên…), công khai chất lượng đào tạo thực tế (xây dựng chuẩn đầu ra) và công khai thu chi tài chính.

Trong ba nội dung này, khó thực hiện nhất với các trường là vấn đề xây dựng chuẩn đầu ra. Ông Nguyễn Văn Ngữ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính cho biết, hiện mới có 134 trường công bố chuẩn đầu ra, còn lại đang xây dựng.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến ngày 15/1/2010, các đại học, cao đẳng không gửi báo cáo “ba công khai” về Bộ và công bố trên website của trường mình thì sẽ không được giao chỉ tiêu đào tạo năm 2010. Bộ cũng đã 2 lần gửi công văn tới các trường để đôn đốc việc này. Tuy nhiên, ông Ngữ cho biết, hiện vẫn còn 85 trường chưa báo cáo./.