Đó là chia sẻ của PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Giám đốc Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông, Bộ GD&ĐT thông tin liên quan đến việc sử dụng 16 triệu USD vốn vay ODA để tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa (SGK). Thế nhưng trong 5 bộ SGK lớp 1 mà Bộ GD&ĐT vừa công bố, không có bộ nào của Bộ GD&ĐT. Dư luận băn khoăn vậy số tiền 16 triệu USD đó đi đâu và sẽ được sử dụng vào những việc gì?


 Ảnh minh họa. Nguồn: tienphong.vn

Theo PGS Nguyễn Xuân Thành, Nghị quyết 88 năm 2014 của Quốc hội quy định thực hiện xã hội hóa việc biên soạn sách giáo khoa và để chủ động triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa. Sổ tay dự án RGEP có thiết kế cấu phần cho việc Bộ biên soạn một bộ sách giáo khoa với kinh phí 16 triệu USD. Khoản này nằm trong 77 triệu USD vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện dự án RGEP.

Số tiền này được dùng để trả thù lao cho tác giả, tổ chức triển khai biên soạn, biên tập, thực nghiệm và thẩm định SGK. Ngoài ra, có một phần kinh phí làm SGK song ngữ tiếng dân tộc thiểu số, SGK chữ nổi Braile phục vụ cho học sinh khiếm thị.

PGS Nguyễn Xuân Thành cho biết thêm: cũng như bất cứ dự án ODA nào, trong Dự án hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông, kinh phí tài trợ được quy định chặt chẽ trong Hiệp định, Sổ tay thực hiện dự án các cấu phần cụ thể với nguồn kinh phí tương ứng.

Trong quá trình thực hiện sẽ giải ngân từng hạng mục cụ thể. Để giải ngân được phải xây dựng kế hoạch chi tiết hằng năm theo đúng thiết kế ban đầu, được Nhà tài trợ cấp Thư không phản đối...

Việc rút vốn được thực hiện theo tiến độ thực hiện và tuân thủ quy trình quy định của pháp luật với sự phê duyệt của Bộ Tài chính, Ngân hàng Thế giới.

“Việc Bộ GD&ĐT không tổ chức biên soạn SGK theo thiết kế ban đầu của Dự án và đã tổ chức việc biên soạn SGK theo phương án xã hội hóa, không dùng ngân sách nhà nước đã tiết kiệm được khoản kinh phí này”- PGS Nguyễn Xuân Thành khẳng định.

PGS Nguyễn Xuân Thành cho hay, hiện Bộ GD&ĐT đang đàm phán với Ngân hàng Thế giới để tái phân bổ cho các hoạt động cần thiết khác trong giai đoạn đầu triển khai chương trình mới như: Biên soạn tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá và tổ chức bồi dưỡng khoảng 900.000 giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; mua SGK cho thư viện của các trường phổ thông vùng khó khăn để học sinh được mượn sách học. Các nội dung này hiện trong thiết kế trong dự án nhưng so với nhu cầu của thực tiễn thì thiếu nhiều.

“Để được thực hiện, Bộ GD&ĐT đang đàm phán với Ngân hàng thế giới về việc tái cấu trúc kinh phí dự án, trong đó có tái phân bổ nguồn kinh phí thiết kế cho biên soạn sách giáo khoa nhằm đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Sau khi đạt được sự thống nhất với nhà tài trợ, tái phân bổ kinh phí, sổ tay của dự án sẽ được chỉnh sửa và triển khai thực hiện. Tất cả các vấn đề liên quan đến kinh phí của dự án đều phải được sự chấp thuận và giám sát của Ngân hàng thế giới, quy chế của Bộ tài chính và hệ thống pháp luật, thanh tra, kiểm toán” – PGS Nguyễn Xuân Thành nhấn mạnh./.

Mỹ Anh