Ngày15/1, tại Hà Nội, Ban quản lý dự án “Nâng cao năng lực sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và internet cho cán bộ, hội viên Hội Nông dân Việt Nam” đã tổ chức Hội thảo tổng kết đánh giá hoạt động dự án năm 2018 và lập kế hoạch hoạt động năm 2019.

Việc mở các lớp nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng cơ bản về sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và internet cho cán bộ, hội viên Hội Nông dân Việt Nam được triển khai có hiệu quả trong thời gian qua - Ảnh minh họa: HM

Năm 2018, dự án đã triển khai Hợp phần 1 “Nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng cơ bản về sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và internet cho cán bộ, hội viên Hội Nông dân Việt Nam”. Trong đó, dự án đã tổ chức 60 lớp tập huấn tại cơ sở về sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và internet cho 1.525 người, số hội viên được chia sẻ kiến thức 1.919 người. Thành phần học viên gồm các lãnh đạo địa phương, cán bộ Hội Nông dân cấp xã, huyện, thành viên các tổ hợp tác, HTX… Tổ chức 11 chuyến kiểm tra, giám sát và hỗ trợ hoạt động tổ chức khóa tập huấn và sinh hoạt câu lạc bộ nông dân với internet tại 09 tỉnh tham gia dự án.

Trong Hợp phần 2 “Thúc đẩy khả năng tiếp cận và chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và internet cũng như trong sản xuất kinh doanh và đời sống”, dự án đã thành lập được 64 câu lạc bộ ngoại tuyến với 1.056 thành viên, nâng tổng số câu lạc bộ ngoại tuyến đến nay đạt 130 câu lạc bộ với 4.474 thành viên; 61 câu lạc bộ trực tuyến với 1.203 thành viên, nâng tổng số câu lạc bộ trực tuyến đến nay đạt 126 câu lạc bộ với 2.372 thành viên.

Dự án còn tổ chức các Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và Internet với 171 cán bộ, hội viên, nông dân cấp tỉnh là đại diện Ban quản lý dự án Trung ương, tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, xã đã tổ chức tập huấn và Chủ nhiệm, thành viên của các câu lạc bộ nông dân với internet tại 03 tỉnh Bình Phước, Đồng Tháp, Nghệ An.

Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm về áp dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất và kinh doanh nông sản tại nông trường Vineco - Tam Đảo, Vĩnh Phúc cho 40 đại biểu đại diện lãnh đạo Ban quản lý dự án tỉnh, các giảng viên của tỉnh, cán bộ Hội Nông dân xã tham gia dự án, hội viên, nông dân là thành viên của các câu lạc bộ ngoại tuyến.

Sau 02 năm triển khai thực hiện dự án, đội ngũ giảng viên có nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy. Dự án được thiết kế dựa trên nhu cầu thực tế của cán bộ, hội viên, nông dân các cấp nên triển khai thuận lợi. Nhiều hội viên, nông dân sau khi tham gia tập huấn xong đã chủ động mua máy tính, điện thoại thông minh. Các câu lạc bộ được thành lập tiếp tục được duy trì và sinh hoạt theo định kỳ, các thành viên mới trong câu lạc bộ đã có sự gia tăng. Một số câu lạc bộ các thành viên sau khi tra cứu, tìm hiểu trên mạng đã áp dụng vào trong sản xuất như mô hình nuôi cua đinh, nuôi dê, quảng bá và bán sản phẩm trên mạng…

Năm 2019, dự án tiếp tục tổ chức tập huấn về sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và internet cho cán bộ, hội viên, nông dân tại các địa bàn đã lựa chọn; duy trì các câu lạc bộ trực tuyến, ngoại tuyến đã thành lập, tiếp tục thành lập các câu lạc bộ mới; hoàn thiện trang web học tập, chia sẻ kinh nghiệm của dự án; tổ chức cuộc thi nông dân với Internet; truyền thông nâng cao nhận thức cho hội viên, nông dân…

Hoàng Mẫn