Sáng 11/1, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị “Triển khai lịch lấy nước làm đất gieo cấy lúa xuân 2010 ở các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc bộ”.

Tham dự có các thành viên Tổ điều hành công tác phòng chống hạn của Chính phủ và một số Bộ, ngành liên quan cùng đại diện các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty khai thác công trình thuỷ lợi các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc bộ.

Vụ xuân 2010 các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc bộ gieo cấy 630.000 ha, trong đó các công trình thủy lợi đảm nhiệm diện tích tưới cho 627.000 ha. Đến nay, các địa phương đã nạo vét cửa khẩu, kênh dẫn nước làm thủy lợi nội đồng được 15.500.000 m3 rên tổng số 17.500.000 m3 dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 20/1 đảm bảo dẫn nước trong suốt mùa vụ khi mực nước sông Hồng tại Hà nội duy trì ở mức 2,2 m rở lên.

Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu rõ, căn cứ theo lịch lấy nước phục vụ sản xuất lúa xuân 2010, đợt 1 từ ngày 26/1 đến ngày 3/2; đợt 2 từ ngày 7/2 đến ngày 13/2; đợt 3 từ ngày 22/2 đến ngày 24/2, các địa phương chỉ đạo chặt chẽ việc lấy nước đổ ải, bố trí lực lượng tập trung lấy nước trong các đợt tăng phát điện từ các hồ thủy điện Hoà Bình, Thác Bà, Tuyên Quang. Hướng dẫn vận động nông dân sử dụng nước tiết kiệm, phân phối nước đúng tiến độ làm đất và tưới dưỡng cho lúa. Đồng thời, tận dụng nguồn nước tự nhiên để tưới, sử dụng tiết kiệm nước các hồ chứa, trong thời gian lấy nước làm đất gieo cấy./.