Ảnh minh họa. Nguồn: VA

Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, điều kiện tham gia phương thức xét tuyển này là thí sinh có điểm trung bình 6 học kỳ của mỗi môn học ở bậc Trung học phổ thông trong tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 7.0 trở lên.

Đối với phương thức xét tuyển bằng Kỳ thi đánh giá tư duy. Kỳ thi này được tổ chức sau Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại 03 địa điểm của Miền Bắc. Chỉ tiêu sơ tuyển dự kiến là 10.000 – 12.000. Dự kiến ngày thi 15/7/2021.

Điểm xét từng ngành, chương trình đào tạo được xác định theo điểm tổng của bài thi (thang điểm 30). Các tổ hợp xét tuyển tương ứng là BK1 (Toán - Đọc hiểu – Lý + Hóa), BK2 (Toán - Đọc hiểu – Hóa + Sinh) và BK3 (Toán - Đọc hiểu – Tiếng Anh). 

Thí sinh dự thi Bài thi đánh giá tư duy trong 180 phút, gồm 2 phần: Phần bắt buộc gồm Toán (trắc nghiệm, tự luận) và Đọc hiểu (trắc nghiệm), thời lượng dự kiến 120 phút. Phần tự chọn (trắc nghiệm), thời lượng dự kiến 60 phút. Thí sinh chọn 1 trong 3 phần: Tự chọn 1: Lý – Hóa (tương ứng tổ hợp BK1); Tự chọn 2: Hóa – Sinh (tương ứng tổ hợp BK2); Tự chọn 3: Tiếng Anh (tương ứng tổ hợp BK3). 

Nội dung Bài thi đánh giá tư duy nằm trong chương trình phổ thông với yêu cầu ở các mức độ kiến thức khác nhau, từ thông hiểu đến vận dụng và vận dụng sáng tạo. Phần Toán sẽ bao gồm cả trắc nghiệm khách quan và tự luận. Phần Đọc hiểu với nội dung chủ yếu liên quan tới khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ sẽ đánh giá kỹ năng đọc nhanh và hiểu đúng, năng lực phân tích, lý giải văn bản, khái quát, tổng hợp, biện luận về logic và suy luận từ văn bản.

Để tham gia Kỳ thi đánh giá tư duy, thí sinh phải qua vòng sơ tuyển. Điều kiện xét điểm trung bình 6 học kỳ THPT của tổng các môn theo tổ hợp lựa chọn: Toán – Lý – Hóa; Toán – Hóa – Sinh; Toán –  Anh (tương ứng với tự chọn 1, 2, 3), quy về thang điểm 30. Nguyên tắc xét hồ sơ sơ tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đạt số lượng sơ tuyển.

Thí sinh muốn tham dự kỳ thi đánh giá tư duy để được xét tuyển theo phương thức này cần đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến trên trang tuyển sinh của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội tại địa chỉ http://ts.hust.edu.vn (mục Tuyển sinh đại học ® Đăng ký Online) hoặc theo link đăng ký: dangkytuyensinh.hust.edu.vn từ ngày 20/4/2021 đến hết ngày 18/5/2021.

Những thí sinh đạt yêu cầu sơ tuyển sẽ nhận được thông báo dự thi. Dự kiến, kết quả sơ tuyển sẽ được công bố trước khi kỳ thi diễn ra ít nhất 20 ngày.

Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: Đối với phương thức xét tuyển tài năng, lệ phí đối với thí sinh tham gia vòng phỏng vấn là 150.000 đồng; Đối với thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi đánh giá tư duy, thí sinh đạt sơ tuyển nộp lệ phí 250.000 đồng; Lệ phí xác minh chứng chỉ IELTS hoặc tương đương: 50.000 đồng./.

Mỹ Anh