Bộ GD-ĐT mới đây đã thông báo việc xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2009. Theo đó, thủ trưởng các cơ sở giáo dục ĐH xác định nhu cầu bổ nhiệm ở đơn vị mình, công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Người được xét bổ nhiệm tối thiểu phải được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn GS, PGS. Tùy theo yêu cầu, cơ sở giáo dục ĐH có thể quy định thêm các điều kiện cần thiết khác nhưng không được thấp hơn và trái với quy định của Nhà nước. Khi đăng ký xét bổ nhiệm, các ứng viên được yêu cầu đề xuất rõ nghĩa vụ và quyền lợi khi được bổ nhiệm. Các ứng viên đã được bổ nhiệm GS, PGS ở nước ngoài cần có quyết định của người đứng đầu cơ sở giáo dục ĐH ở nước ngoài hoặc có thẩm quyền tương đương ở nước ngoài cấp. Thời hạn cho các đơn vị gửi hồ sơ đề nghị về Bộ GD-ĐT là ngày 5-2-2010.