(ĐCSVN) - Trong nhiều năm qua, cùng với việc nâng cao năng lực sản xuất, Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát (Habeco) luôn quan tâm tới nhiều hoạt động an sinh xã hội.

Thời gian qua, Habeco đã có nhiều đổi mới trong sản xuất, mở rộng thị trường, đổi mới phương thức lưu thông, hệ thống phân phối, phát triển thương hiệu. Đặc biệt là việc quan tâm thường xuyên tới công tác nghiên cứu, nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới công nghệ, tiết kiệm năng lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường. Song song với nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh, Tổng công ty luôn ý thức đồng hành, hợp tác với cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội trong việc góp phần nâng cao ý thức của người tiêu dùng, chống lạm dụng và giảm thiểu tác hại của rượu bia.

Đặc biệt, Tổng công ty thường xuyên quan tâm đến công tác an sinh xã hội, tham gia tích cực nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xứng đáng là một trong những doanh nghiệp nhà nước lớn của ngành bia, rượu, nước giải khát Việt Nam.

Cụ thể, trong nhiều năm qua, Tổng công ty đã nhận phụng dượng 23 bà mẹ Việt Nam anh hùng. Riêng công ty mẹ đã xây dựng hàng chục căn nhà tình nghĩa. Bên cạnh đó, thường xuyên ủng hộ quần áo, lương thực cho các hộ nghèo và gia đình chính sách tại nhiều địa phương như Hà Nội, Hà Giang, Quảng Bình, Quảng Trị…

Thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo, Habeco đã nhận hỗ trợ cho huyện Nghi Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Cùng với đó, Habeco đã hỗ trợ 2 huyện Quản Bạ và Hoàng Su Phì của Hà Giang nâng cao chất lượng và phát triển rượu làng nghề.

Đại diện Habeco cho biết thêm, trong vòng 10 năm, từ năm 2003-2013, Habeco đã vận động công nhân lao động tham gia đóng góp hàng chục tỷ đồng vào các quỹ như “Quỹ ủng hộ biển đảo”, “Quỹ ủng hộ vùng sâu vùng xa”, “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ vì trẻ em Việt Nam”, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ; góp phần xây dựng các công trình phúc lợi văn hóa xã hội, nhà tình nghĩa…

Có thể thấy những hoạt động xã hội tích cực của Habeco đã tạo thành nét văn hóa doanh nghiệp đẹp của Habeco trong thời gian qua. Đại diện Habeco khẳng định trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp đó xứng đang là doanh nghiệp nhà nước lớn của ngành bia, rượu và nước giải khát Việt Nam.