leftcenterrightdel
Ảnh minh họa (Ảnh: M.P) 

Theo đó Tổng cục Hải quan chỉ đạo triển khai thành lập các Tổ hỗ trợ, xử lý vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu kèm các danh sách cán bộ, số điện thoại từ cấp Tổng cục, Cục Hải quan đến cấp Chi cục làm việc 24/7 để kịp thời tiếp nhận, xử lý các vướng mắc của người khai hải quan đảm bảo hỗ trợ giải quyết thông quan nhanh hàng hoá, đặc biệt là hàng hóa phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 như: vật tư, thiết bị y tế, thuốc tân dược, vắc-xin, sinh phẩm xét nghiệm,…

Bên cạnh đó, chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố bố trí đủ số lượng cần thiết cán bộ công chức tại các bộ phận nghiệp vụ có liên quan làm việc trong ngày hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ và ngoài giờ hành chính để thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan và các thủ tục quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp đảm bảo hoạt động thông quan liên tục, kịp thời, đúng quy định.

Đồng thời, các đơn vị hải quan địa phương cũng đã triển khai đa dạng các hình thức đảm bảo hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu và thông quan hàng hóa, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, đặc biệt đối với các khu vực phải thực hiện giãn cách xã hội hoặc cách ly theo quy định phòng chống dịch.

Cụ thể, bố trí các bàn tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp cách biệt với khu vực làm việc của cán bộ, công chức, đồng thời bố trí công chức hướng dẫn, tiếp nhận các chứng từ bản chính của doanh nghiệp, theo dõi, lập phiếu tiếp nhận hồ sơ nhằm quản lý chứng từ bản chính của doanh nghiệp nộp, xuất trình, không để xảy ra tình trạng thất lạc hồ sơ.

Tại khu vực tiếp nhận hồ sơ, bố trí màn hình để doanh nghiệp tra cứu công chức tiếp nhận; đồng thời triển khai số điện thoại zalo trả lời doanh nghiệp về thông tin, số điện thoại liên lạc của công chức tiếp nhận hồ sơ để doanh nghiệp thuận tiện trao đổi thông tin khi cần thiết. Quán triệt cán bộ, công chức tăng cường trao đổi, hướng dẫn doanh nghiệp qua điện thoại.

Cùng với đó, tổ chức để công chức kiểm hóa thông quan, thanh khoản hồ sơ ngay tại hiện trường, hạn chế di chuyển từ địa điểm kiểm tra thực tế về Chi cục; rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa.

Đặc biệt, tăng cường công chức hải quan thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan; tiếp nhận thông tin phản ánh lỗi tờ khai chưa đủ điều kiện quan qua khu vực giám sát do doanh nghiệp cảng cung cấp để xác định nguyên nhân hướng dẫn kịp thời. Bố trí phòng làm việc riêng (có trang bị đầy đủ các điều kiện phòng dịch) để cán bộ, công chức làm việc với doanh nghiệp nếu cần thiết.

 Cơ quan Hải quan cũng chuẩn bị mặt bằng làm việc, các điều kiện sẵn sàng kết nối hệ thống để triển khai ngay phương án dự phòng, chia tách khu vực làm việc của đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu, đảm bảo giãn cách khi có chỉ đạo của cấp trên.

Ngoài ra, đẩy nhanh công tác soi chiếu hàng hóa. Chi cục Hải quan phối hợp, làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp kinh doanh cảng về thống nhất thực hiện phối hợp soi chiếu để theo dõi, cập nhật kịp thời các cont đã/chưa soi chiếu để đôn đốc, cũng như cập nhật kết quả soi chiếu để theo dõi nhằm đảm bảo thời gian thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp theo quy định...

M.p