Quảng Ninh thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện

Thứ bảy, 26/02/2022 15:46
(ĐCSVN) - UBND tỉnh Quảng Ninh và Công ty Cổ phần FPT (FPT) vừa ký kết ghi nhớ, hợp tác triển khai chuyển đổi số tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Từ năm 2012, Quảng Ninh đã bắt đầu triển khai ý tưởng về chuyển đổi số. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về chương trình chuyển đổi số quốc gia, Quảng Ninh đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình hành động về chuyển đổi số toàn diện và đã tích cực triển khai.

Quảng Ninh xác định chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của phát triển, đây sẽ là động lực, nền tảng để tạo ra các giá trị tăng trưởng mới cho KT-XH của tỉnh; từng bước đưa kinh tế số giữ vai trò chủ đạo trong tăng trưởng GRDP. Chuyển đổi số sẽ tập trung vào xây dựng xã hội an toàn, nhân văn dựa trên ba trụ cột thiên nhiên - văn hóa - con người để hình thành công dân số, xã hội số, đảm bảo an toàn, an ninh mạng gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh và chủ quyền số quốc gia.

Hiện hạ tầng cứng của Quảng Ninh đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu phát triển, đồng bộ, đảm bảo kết nối liên thông, liên vùng quốc gia; thể hiện qua việc tỉnh đã đầu tư lớn cho phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng cơ sở, đưa nhiều công trình, dự án động lực, trọng điểm vào khai thác, được Trung ương và nhân dân đánh giá cao. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về Chương trình chuyển đổi số quốc gia, Quảng Ninh đã ban hành nghị quyết, tập trung đầu tư vào hạ tầng số, nỗ lực triển khai từng bước công cuộc chuyển đổi số toàn diện, với mục tiêu tổng quát về chuyển đổi số của tỉnh trên 3 lĩnh vực, gồm: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số…

leftcenterrightdel
Quảng Ninh thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện (Ảnh: vietnamnet) 

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Quảng Ninh và FPT thống nhất tận dụng có hiệu quả các cơ hội do Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại để thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược; phát triển mạnh mẽ kinh tế số; phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao, nâng cao sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.

Hai bên sẽ tăng cường hợp tác đẩy mạnh chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động của chính quyền, phát triển KT-XH của tỉnh Quảng Ninh, phát triển nền tảng số, ứng dụng số trên các công nghệ mới. Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông, nhất là các khu vực biên giới, hải đảo; phát huy khả năng, thế mạnh, nguồn lực của hai bên gắn với chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh, góp phần đưa tỉnh trở thành một trong những địa phương đi đầu về chuyển đổi số ở cả 3 lĩnh vực: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

UBND tỉnh và FPT cùng đưa ra 8 nội dung trọng tâm của chuyển đổi số, gồm: Xây dựng, phát triển hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đồng bộ hiện đại, có công nghệ mới nhất; phát triển nền tảng chuyển đổi số, tích hợp, chia sẻ dữ liệu, nền tảng xác thực và định danh số; hỗ trợ và triển khai dịch vụ công trực tuyến, cung cấp dịch vụ tiện ích từ chính quyền cho người dân, doanh nghiệp và xây dựng, hoàn thiện các hệ thống thông tin của tỉnh, đảm bảo tích hợp 100% dịch vụ công của tỉnh lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Bên cạnh đó, hợp tác xây dựng kho tài nguyên số đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn mới theo hướng chuẩn hóa, số hóa; tham gia triển khai Đề án Chuyển đổi số; hợp tác phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh trong việc đảm bảo an toàn thông tin mạng và an ninh mạng; hợp tác đầu tư công nghiệp công nghệ thông tin - truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Việc thực hiện ký kết ghi nhớ, hợp tác triển khai chuyển đổi số tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với FPT kỳ vọng sẽ đem lại lợi ích tốt nhất cho nhân dân trong tỉnh; tham gia tạo giá trị thặng dư, góp phần tăng thu ngân sách; dành nguồn lực tốt nhất cho chuyển đổi số của Quảng Ninh.

HN
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực